Všestary

Pamětní knihy obce – http://195.113.185.42:8081/index.php

Území Všestar bylo podle archeologických nálezů osídleno již v prehistorické době. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360.
Památky v obci – kostel Nejsvětější Trojice, založen v roce 1384, současná budova je z let 1842-3 a řada památníků z bitvy u Hradce Králové.
Hned u vesnice se nachází Archeopark – Centrum experimentální archeologie, ústav zabývající se interpretací dávných uměleckých a řemeslných technik.

Projekt „Archeopark pravěku ve Všestarech“ je realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku bude stávající „pravěká vesnice“ rozšířena na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.  www.archeoparkvsestary.cz