hradek

Turistické cíle

Hořiněves

Pamětní knihy obce – http://195.113.185.42:8081/index.php První písemná zmínka o obci pochází z r. 1238, kdy zde měl majetek Zbraslav, číšník krále Václava I. Kronikář český Dalimil zmínil se o Hořiněvsi ve své kronice, kdy popisuje bitvu proti Němcům a uvádí hrdinného bojovníka pana Mutinu z Hořiněvsi. Dominantami obce jsou kostel sv. Prokopa a barokní zámek. Hořiněves Více…

kostel Sv. Prokopa

Hrádek

Pamětní kniha obce – http://195.113.185.42:8081/index.php Obec Hrádek se nachází 12 km od Hradce Králové nedaleko Nechanic. Původ jména pochází od malé pevnůstky, která byla bydlištěm rytířské větve . Tvrz spadá asi do 8. nebo 9. století, zanikla pravděpodobně v r. 1528. První písemná zmínka o obci je z roku 1377. Dominantou obce je kostel Sv. Jiří. Více…

zámek Hrádek u Nechanic

Hřibojedy

První zmínka o vsi je z roku 1398. V roce 1539 se majitelem stal Adam Zilwar z  žirečského panství.  Protože se však rod Zilwarů  připojil ke stavovskému povstání na Bílé hoře byl mu majetek za trest zkonfiskován a panství bylo prodáno  Marii Magdaléně Trčkové. Ta je odkázala svému synovi  Adamovi, který působil  jako generál  Valdštejnova vojska. Více…

Braunův betlém

Konecchlumí

Obec leží 10 km jihovýchodně od Jičína, na rozhraní malebného podhůří Krkonoš a středočeské roviny při západním okraji Mlázovického chlumu.      Dominantou krajiny je barokní kostel sv. Petra a Pavla a nad kostelem pískovcová mohyla Viléma Konecchlumského, popraveného r. 1621 na pražském Staroměstském náměstí s dalšími 26 českými pány, kteří nesouhlasili s vládou Habsburků. V Více…

Konecchlumský kostel

Kuks

Obec Kuks leží v Podkrkonoší, na hlavním silničním tahu z Hradce Králové do Krkonoš. Je dobře dostupná vlakem i autobusem. Kuks samotný je nejvíce proslulý barokními sochami M. B. Brauna a někdejším lázeňským areálem. Okolí je proslulé krásnou přírodou, historickými a uměleckými památkami a tím i bohatými možnostmi pro výlety, odpočinek a zábavu. Zámek Kuks se nachází mezi městem Hradec Králové a Krkonošemi, v údolí horního toku Více…

kuks

Libčany

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Dominantou obce Libčany je sva­tostánek určený všem poutníkům z okolí, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavba má bohatou historii a nachází se v ní mnoho vzácností. Historie kostela sahá do první poloviny 13. století, přesněji se udává rok 1225, ale podle odborného výzkumu zdivá se budově odhaduje ještě o sto let více. Více…

libcany_m

Miletín

Jedno z nejstarších míst v kraji. První zmínka pochází z r. 1124, kde je zde připomínán knížecí dvorec a hrad obklopený rybníky a bažinami. Od konce 12. století zde byl klášter Německých rytířů, kteří v sousedství hradu založili osadu v půdorysu dnešního náměstí – základ pozdějšího města. Klášter i hrad byly rozbořeny za husitských válek. Více…

Miletín

Nechanice

Pamětní kniha města nechanic – http://195.113.185.42:8081/hkz.php Město leží téměř uprostřed spojnice mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. První písemnou zmínkou o Nechanicích je zápis z roku 1228. Nechanice byly přímo zasaženy prusko-rakouskou válkou v červenci roku 1866. Vojenský hřbitov spolu se zámkem Hrádek u Nechanic a památníky z roku 1866 patří mezi hojně navštěvované památky Více…

Nechanice - vojenský hřbitov

Nový Bydžov

Město Nový Bydžov se nachází asi 23 km západně od Hradec Králové. Město se skládá z osmi místních částí – Nový Bydžov, Chudonice, Stará Skřeněř, Nová Skřeněř, Skochovice, Vysočany, Zábědov, Žantov. První zmínka pochází z roku 1305. Historické jádro města je městskou památkovou zónou, která vedle městských dominant chrání především pravidelný půdorys města patřící k Více…

nový bydžov

Obědovice

Obědovice leží v úrodné rovinaté krajině jihozápadní části správního obvodu města Hradce Králové, mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou při silnici I/11. Historicky patří mezi základní sídelní útvary daného regionu. Je nejzápadnější obcí mikroregionu Urbanická brázda. Obědovice jsou typickou ulicovou vesnicí s dominantním centrem obce, které je tvořeno návsí s rybníkem Lednice a návršíčkem Vavřinek, který je Více…

Obědovice