16.10.2012 - Svatohubertské slavnosti

Dne 13. října tohoto roku uspořádali členové MS „Lověna“ Nechanice, MS „Libčanská dubina „ Libčany a Společnost MAS Hradecký venkov Svatohubertské slavnosti v areálu zámeckého parku Hrádku u Nechanic.

Celá akce byla slavnostně zahájena za zvuků loveckých fanfár při krásném podzimním počasí Svatohubertskou troubenou a zpívanou mší a bohoslužbou slova ve 14 hodin odpoledne. Promluvy a biblického čtení, o památce svatého Huberta, se na úvod ujali páter Šabaka a páter Benko. Součástí bohoslužby slova bylo požehnání úrody, pokrmů, lesa, honiteb a těch, kdo se o ně starají. Hudební doprovod zajišťoval Soubor lesních rohů z Hradce Králové a pěvecký sbor Cantus Feminae z Nechanic.

V prostoru parku probíhal doprovodný program pro děti i dospělé. Velmi zajímavá byla ukázka cvičených dravců, dále zde byla možnost svezení se v koňském sedle nebo střelba na terč ze vzduchovky.  K dostání byly zajištěny dobroty všeho druhu počínaje gulášem a koláči až po teplou medovinu.

Dvě stě padesát přítomných účastníků se celé odpoledne dobře bavilo a odcházelo za pozdního odpoledne spokojeně domů.

Děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu krásného odpoledne. Velký dík patří také všem, co přišli, protože bez lidí a bez myslivců by celá akce neměla žádný smysl. Dále velmi děkujeme správě státního zámku, jmenovitě panu Šenkovi, který nám vyšel ve všech směrech vstříc.