1.4.2013 - Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí

 

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat do 1. dubna 2013.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním, které poskytují kulturní služby veřejnosti – tj. pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice. Zároveň se jedná pouze o subjekt, který je pozvaným nebo přihlášeným účastníkem projektu, který se uskutečňuje v zahraničí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na čtyři tematické okruhy, jeden z nich je zaměřen na projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných výdajů.