Popovice

Popovice je malá vesnice, část obce Třesovice v okrese Hradec Králové. Nachází se asi 1 km na jihozápad od Třesovic.
Zajímavou architektonickou památkou obce je starý roubený mlýn na bystřickém náhonu. Další zajímavosti zde jsou pomník padlým v 1. a 2. sv. válce, pomník obětem prusko-rakouské války roku 1866 a Popovický dub, jehož stáří se odhaduje na 600 let.

    

Popovický dub
Strom byl dutý již v 19. století, údajně se do něj vešlo 7 osob. Začátkem dvacátého století se kmen ve výši 4 metrů dělil na 4 kosterní větve, z nichž jedna již byla zlomená. Korunu stromu výrazněji poškodila vichřice roku 1938. Postupem času se odlamovaly další větve. Poslední kosterní větev byla uchycena ke zmlazujícímu pahýlu větve na opačné straně kmene, ale i ten vzal časem za své. Nyní je poslední větev ukotvena nezávisle na kmeni.
Dub na místě stál dříve, než mlýn, který byl vystavěný roku 1804. V létě 1866 za prusko-rakouské války byla v dutém kmeni umístěna polní kuchyně, aby koruna rozptylovala kouř. Po prohrané bitvě se prý skupina vojáků schovávala v dutém kmeni před Prusy.