Obědovice

Obědovice leží v úrodné rovinaté krajině jihozápadní části správního obvodu města Hradce Králové, mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou při silnici I/11. Historicky patří mezi základní sídelní útvary daného regionu. Je nejzápadnější obcí mikroregionu Urbanická brázda. Obědovice jsou typickou ulicovou vesnicí s dominantním centrem obce, které je tvořeno návsí s rybníkem Lednice a návršíčkem Vavřinek, který je pozůstatkem středověké slatinné tvrze.

 

Pamětní kniha obce – http://195.113.185.42:8081/index.php

 

Cyklotrasa Obědovice – Praskačka
evidenční číslo KČT 4199

Cyklotrasa začíná v Obědovicích u návesního rybníčka, prochází asfaltovou místní komunikací vesnici a u motorestu přechází mezinárodní silnici 1/11. Na tomto místě je nutná velká opatrnost při přejíždění přes tuto, automobily neúnosně přetíženou silnici. Za křižovatkou přechází povrch cyklotrasy z asfaltu na štětovaný a prašný (pro běžná kola bezproblémově použitelná). Za vesnicí míjí písník, za kterým se prašná polní cesta stáčí vpravo do Kratonoh. V ohybu cesty, nad písníkem, doporučuji zřídit odpočinkové místo vybavené mobiliářem (bližší popis v části 5 – Doplňková vybavenost cyklotras). Kratonohy prochází cyklotrasa po asfaltové místní komunikaci a na konci vesnice, před ústím této komunikace na silnici 1/11, odbočuje vlevo na účelovou asfaltovou komunikaci, vedoucí podél Bystřice, k okraji Roudnice. Obcí Roudnice v celé délce 3 km prochází cyklotrasa po hlavní asfaltové komunikaci. U konce obce protíná cyklotrasu Staré Ždánice – Hrádek, zámek (4200) a za vsí přechází opět přes silnici 1/11, Platí totéž jako v Obědovicích stím, že nebezpečí při přejezdu silnice 1/11 je zvýšeno neomezenou rychlostí na silnici 1/11, resp. ze zákona povolenou rychlostí 90 km/hod. Za křižovatkou prochází cyklotrasa celou obcí Lhota pod Libčany, obdobně jako v Roudnici, hlavní asfaltovou komunikací. Od konce obce je pokračování cyklotrasy vedeno po místní, účelové, asfaltové komunikaci do Urbanic, kde odbočuje vpravo na místní asfaltovou silnici, přejíždí železniční trať a končí na křižovatce v Praskačce, v místě kudy prochází cyklotrasa Hradec Králové-Plačice – Dobřenice, žst (4198). Celková délka cyklotrasy činí 13,72 km. Výškové rozdíly jsou zanedbatelné – celá trasa je vedena ve výšce mezi 230 až 240 metry n.m.