Nový Bydžov

Město Nový Bydžov se nachází asi 23 km západně od Hradec Králové. Město se skládá z osmi místních částí – Nový Bydžov, Chudonice, Stará Skřeněř, Nová Skřeněř, Skochovice, Vysočany, Zábědov, Žantov.
První zmínka pochází z roku 1305.
Historické jádro města je městskou památkovou zónou, která vedle městských dominant chrání především pravidelný půdorys města patřící k nejcennějším ukázkám středověkého urbanismu, zatímco vlastní městská zástavba je většinou novodobá (ještě na začátku 19. století ve městě převládala dřevěná zástavba).

V Novém Bydžově najdete Městské muzeum, kde se nachází unikátní pravěké nálezy, cenné cechovní památky, ukázky předmětů z měšťanského prostředí – intarzovaný a vyřezávaný nábytek, výrobky ze skla, kameniny, fajánse, porcelánu a cínu, šperky, hodinky apod. Součástí je výstava Bydžov známý a neznámý – na rytinách, litografiích, fotografiích, pohlednicích, kresbách, obrazech a plánech.

        

Městské muzeum Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 507, 504 01 Nový Bydžov
Telefon: 495 493 086, 722 149 141
E-mail: muzeum.nb@volny.cz

Web: http://www.novybydzov.cz/mestske-muzeum-novy-bydzov/os-1023HYPERLINK

Prohlídkové trasy / expozice
Otevírací doba
(GMT +2) • květen-říjen Ne, státní a ostatní svátky (dny pracovního klidu) 9:00-12:00 13:00-17:00 (samostatně bez průvodce)
• celoročně celý den (na objednávku pouze skupiny)
Galerie a výstavy
Popis V secesním sále 1. poschodí spořitelny je vystaveno přes dvě stě maleb, kreseb, skic, grafických děl, plakátů, plaket, reliéfů a soch umělců 19. a 20. století. Zpřístupnění
Otevírací doba
(GMT +2) Doba prohlídky: 60 min.
Výstavní obor výtvarné umění
Historická expozice
Popis: Unikátní pravěké nálezy, cenné cechovní památky (ze zbraní vyniká husitská houfnice a renesanční kapounovský kord), ukázky předmětů z měšťanského prostředí – intarzovaný a vyřezávaný nábytek, výrobky ze skla, kameniny, fajánse, porcelánu a cínu, šperky, hodinky apod. Expozice také připomíná slavnou tradici obnovených studentských merend a účast skřivanského rodáka dr. Václava Vojtěcha v Byrdově antarktické expedici v letech 1928 až 1930.
Zpřístupnění
Otevírací doba
(GMT +2) Doba prohlídky: 60 min.
Jazyky popisky (český)
Výstavní obor hodiny, husitství, nábytek a vybavení interiérů, regionální historie, šperky, bižuterie, vojenství, zbraně, fortifikace

Nový Bydžov – židovský hřbitov – starý a nový
Nový Bydžov
Židovský hřbitov v Novém Bydžově je třetím nejstarším v Čechách. Nejstarší náhrobek se vztahuje k roku 1577. Počet náhrobků dosahuje čísla 1480, přičemž většina pochází ze 17. a 18. století. Náhrobky jsou převážně pískovcové, zdobené reliéfními symboly. Pozoruhodný je mramorový náhrobek Enocha Wolfa s plastickým obrazem vlka či výrazné obelisky. Mladší hroby (od konce 18. století) jsou typické dvojjazyčnými – hebrejskými a německými – nápisy.
Telefon: 495 493 086

Cyklotrasy