Nechanice

Pamětní kniha města nechanic – http://195.113.185.42:8081/hkz.php

Město leží téměř uprostřed spojnice mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. První písemnou zmínkou o Nechanicích je zápis z roku 1228.
Nechanice byly přímo zasaženy prusko-rakouskou válkou v červenci roku 1866. Vojenský hřbitov spolu se zámkem Hrádek u Nechanic a památníky z roku 1866 patří mezi hojně navštěvované památky Nechanicka.

    

Vojenský hřbitov

Přibližně 1,5 km od Nechanic je vojenský hřbitov z Prusko-rakouské války, která zde proběhla roku 1866. Hřbitov se rozkládá na rozhraní okraje pole a lesa Městské bažantnice, v blízkosti areálu klubovny mysliveckého sdružení Lověna Nechanice. V okolí města Hradce Králové se podobných pomníků vyskytuje asi 500. Další pomníky se nacházejí také přímo v Nechanicích, a to ve Štrossových sadech.

Přístupnost: celoroční