Miletín

Jedno z nejstarších míst v kraji. První zmínka pochází z r. 1124, kde je zde připomínán knížecí dvorec a hrad obklopený rybníky a bažinami. Od konce 12. století zde byl klášter Německých rytířů, kteří v sousedství hradu založili osadu v půdorysu dnešního náměstí – základ pozdějšího města. Klášter i hrad byly rozbořeny za husitských válek. Největšího rozkvětu Miletín dosáhl na přelomu 16. a 17. století, kdy panství patřilo Jiřímu z Valdštejna a jeho synu Bartoloměji. Od nich získal Miletín znak a městská privilegia. Až do r. 1848 byl centrem miletínského panství. Několikrát vyhořel, největší katastrofu přinesl požár v červnu 1846, kdy většina města zcela shořela. V roce 1910 mělo městečko téměř 1700 obyvatel, dnes přibližně polovinu.
Nejstaršími památkami jsou samostatně stojící věž – zvonice, jež byla původně bránou do středověkého kláštera a kostel Zvěstování Panny Marie, s historickým gotickým kněžištěm, který byl rozšířen a novogoticky upraven v letech 1899 – 1900. V sousedství kostela se dochovaly ve skále tesané klášterní sklepy a 30 metrů hluboká studna. Nedaleko se nachází pozdně renesanční zámek s francouzským i anglickým parkem. V současnosti je v zámku umístěno muzeum ochotnického divadla. Možné je navštívit rovněž rodný dům básníka K.J. Erbena. Na náměstí, které nese básníkovo jméno je mj. vyhlášená cukrárna a minipivovar.

    

Mezi nejatraktivnější turistické cíle města patří bezesporu středověké sklepy se studnou a naučná stezka K.J. Erbena, která začíná u jeho rodného domku, ve kterém je umístěno muzeum ukazující básníkův život, tvorbu a dobu, ve které žil. Stezka má něco málo přes 5 km, kdy prostřednictvím 10 informačních tabulí je představeno významné dílo a život tohoto českého spisovatele. Nedaleko se nachází přírodní rezervace – Miletínská bažantnice. Dominantou města je kostel Zvěstování Panny Marie a zámek, ve kterém najdeme Muzeum českého amatérského divadla. S Miletínem je spojena také tradiční výroba miletínských modlitbiček a perníčků.

www.miletin.cz