Sendražice

Dne 2. července 1866 tábořil mezi Sendražicemi, Máslojedy a Nedělišti rakouský VIII. armádní sbor arcivévody Leopolda, který se později přesunul na levé křídlo rakouské sestavy k Probluzi. Obyvatelstvo obce v té době značně prořídlo útěkem a bezprostředně před bitvou u Hradce Králové 3. července 1866 uprchli skoro všichni.

V ranních hodinách stála od Sendražic k Lochenicím celá II. divize lehké jízdy (husarský pluk č. 4, 6, 12 a 14), které velel generálmajor princ Thurn-Taxis, se dvěma bateriemi po 8 čtyř-liberních dělech z dělostřeleckého pluku č. 11. Dne 3. července ráno bylo z návrší u kostela vidět boj mezi rakouskými a pruskými jednotkami. Okolo 12.30 hodin zahájily dvě pruské divize (12. a 11.) od Trotiny a Rodova útok proti jednotkám II. armádního sboru ustupujícím od Máslojed a Hořiněvsi.

 

bitva u Hradce Králové

bitva u Hradce Králové

 

Po dobytí obce táhl celý pruský VI. armádní sbor generála von Mutiuse přes Sendražice k Nedělištím. V tu dobu se sendražická škola naplnila raněnými vojáky a byl zde zřízen lazaret. Prusové ve škole vše rozbili a ranění vojáci – Rakušané i Prusové – byli ubytováni ve třech pokojích a ve třídách. Také v kostele bylo velké množství zraněných vojáků. Několik mrtvých leželo v okolí Sendražic. Někteří byli pochováni na místním hřbitově, jiní na zahradě pana Jana Černého u čp. 20, kde byl později zřízen pomník. Obec byla za války značně poškozena, např. dělostřelecký granát dopadl na stavení čp. 72, prorazil střechu a strop. V kostele na stropě je také údajně památka po válce – zaseknutý pruský dělostřelecký granát.

 

pruský Červený kříž

pruský Červený kříž

 

Pruská posádka s důstojníky a lékaři zůstala v obci i dlouho po bitvě. Vojáci této posádky byli většinou suroví a bez citu a vše vydrancovali nebo ukradli. Po nějaké době byla první pruská posádka vystřídána jiným mužstvem, které sestávalo ze starších již ženatých mužů, záložníků, a ti docela vlídně a lidsky zacházeli s občany a zejména s dětmi. Ke konci srpna odešli i tito vojáci, a tak se sendražickým značně ulevilo.

 

Na východním okraji obce stojí v zahradě u křižovatky silnic pomník e.č. 226, na hřbitově u kostela sv. Stanislava pomník e.č. 402. Severovýchodně od kostela, ve kterém je prý zaseknut granát, se nachází úvoz, jenž je památnou terénní lokalitou.

 

Sendražice - infotabule

Sendražice – infotabule