Hořiněves

Dne 3. 7. 1866 nezaujal rakouský II. armádní sbor pod velením polního podmaršálka hraběte Thun-Hohensteina pozice, které mu byly určeny armádním rozkazem, ale vyslal své jednotky až k Hořiněvsi. Brigáda plukovníka Thoma (pěší pluk č. 40 a 69, prapor polních myslivců č. 2 a čtyřliberní pěší baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. 2) se rozestavila jihovýchodně od Hořiněvsi. Hořiněveskou Bažantnici obsadil prapor polních myslivců č. 2 a v Hořiněvsi byla jedna divize I. praporu polského pěšího pluku č. 40.

Hlavní síla Thomovy brigády se čtyřmi setninami I. praporu, celým II. praporem pěšího pluku č. 40 a II. a III. praporem pěšího pluku č. 69 se seřadila na východ od Bažantnice směrem k Hořiněveským lipám. Brigádní dělostřelecké baterie byly umístěny u písníku nedaleko lip na hořiněveské výšině. Brigáda generálmajora Württemberga (pěší pluk č. 47 a 57, prapor polních myslivců č. 20 a čtyřliberní pěší baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 2) zaujala postavení mezi hořiněveskou Bažantnicí a Máslojedy.

 

rakouská pěchota

rakouská pěchota

 

Z Bažantnice byl do boje o Svíb povolán prapor polních myslivců č. 2 a do Bažantnice bylo převeleno z Hořiněvsi jedno oddělení pěšího pluku č. 40. Zároveň byla poslána jedna jízdní baterie na posílení dělostřeleckého postavení u Hořiněveských lip, kde stálo pět baterií. Po 12. hodině zaútočil na Hořiněves I. prapor 2. pěšího pluku pruské gardy a jedna setnina pruských myslivců. Kolem 13. hodiny se jim po těžkých bojích podařilo jednotky rakouského pěšího pluku č. 40 z Hořiněvsi vytlačit.

 

ranění

Vyhledávání raněných na bojišti

 

Zbývající rakouské jednotky ustupovaly od Hořiněvsi okolo Bažantnice na hořiněveský vrch k dělům své brigády. K nim se také přidaly i zbytky praporů polních myslivců č. 2 a 27, které ustupovaly od Svíbu. U děl byli tou dobou již vojáci II. praporu pěšího pluku č. 40 a III. praporu pěšího pluku č. 69. To byl celý zbytek brigády plukovníka Thoma, který následně ustoupil k Sendražicím. Dělostřelecké baterie po vystřílení munice ve 13.30 hodin opustily stanoviště u Hořiněveských lip a odjely k Nedělištím. Pruská armáda korunního prince Bedřicha Viléma tak mohla bez dalšího odporu obsadit hořiněveské výšiny.

 

pomníky Hořiněves

pomníky Hořiněves

 

Na památku padlých vojáků rakouského pěšího pluku č. 40 byl v roce 1867 u severovýchodního cípu hořiněveské Bažantnice postaven monumentální památník. Je dílem brněnského sochaře A. Loose a byl slavnostně odhalen 3. 7. 1867.

 

 

Hořiněves - infotabule

Hořiněves – infotabule