Chlum

Okolo 17. hodiny dne 3. července 1866 těmito místy směrem na Všestary a ke Světí ustupovali ze svých postavení u Nedělišť vojáci dělostřeleckého pluku č. 6. K ústupu se podplukovník Hofbauer rozhodl poté, co jeho I. a II. dělostřelecký divizion ztratil během tří hodin devatenáct děl, sedm muničních vozů, šedesát šest mužů a pět důstojníků. Příchodu nových a čerstvých pruských pěších jednotek se nedalo již déle vzdorovat. Přesto však po celé tři hodiny pruskou pěchotu k ustupujícím proudům rakouských brigád nepustil.

Při návratu ke Světí zasahovaly ještě Hofbauerovy diviziony ze dvou postavení u Všestar. Podplukovník Hofbauer byl v závěru bitvy u Všestar těžce zraněn a štábní trubač ho odvezl k Labi, kde ho po přeplněném mostě přepravil přes řeku.

V samém závěru se dělostřelci I. a II. divizionu přesunuli do prostoru Plotiště – Bříza, kde se z armádního dělostřelectva vytvářela páteř záchytných postavení pro všechny dosud bojeschopné baterie od ustupujících brigád a sborů. Všechny tyto baterie rakouského dělostřelectva, soustředěné do mohutného valu, před sebe chrlily vše, co dosud zbývalo v muničních kolonách. Tento vějíř rakouských baterií vydržel organizovaně a s neutuchající silou pálit až do pozdních večerních hodin. Pruské velení proto upustilo od dalšího pronásledování rakouské Severní armády.

 

rakouské dělo

rakouské 4 liberní dělo

 

Rakouští dělostřelci v roce 1866

 

Rakouská armáda v roce 1866 disponovala celkem 12 pluky polního dělostřelectva. U těchto zbraní sloužilo velké množství vojáků z českých zemí. Rakouské dělostřelectvo mělo pověst jednoho z nejlepších v Evropě. Jeho příslušníci nosili od roku 1860 jednořadý kabát tabákově hnědé barvy s ležatým červeným límcem. Rovněž nárameníky a manžety na rukávech byly červené. Blůza se zapínala žlutými knoflíky, zdobenými v letech 1855-1867 dělostřeleckým emblémem sestávajícím ze tří dělových koulí, nad nimi hlaveň položená křížem přes tyčovou raketu. Mužstvo mělo modré kalhoty s širokým červeným lampasem po stranách, u pěších dělostřelců se nosily nízké holinky. Ve službě v poli se nosil šedý plášť.

Dělostřelecká čáka vz. 1862 byla stejného tvaru jako pěchotní. Okolek měla z tuhé černé plsti, štítek a dýnko z černé kůže. Mosazný císařský orel nesl na chvostu štítek s číslem pluku. Pod korunou měl háček na navléknutí dvojitého mosazného řetízku, směřujícího ke stranám, kde byl zavěšen do mosazné lví hlavičky. Čáku zdobila kokarda s panovnickou iniciálou FJI a svazek černých koňských žíní. V polních podmínkách kryl čáku povlak z černého voskovaného plátna. Polní čepice ve tvaru lodičky měla barvu kalhot. Pro veškeré dělostřelectvo bylo předepsáno bílé řemení.

Mužstvo pěších i jízdních dělostřelců nosilo jako osobní zbraň široký tesák vz. 1862. Ten měl rovnou jednosečnou čepel s jednostranným výbrusem a hrotem v rovině hřbetu. Střenky jílce byly zhotoveny z rohoviny. Celodřevěná pochva měla černý kožený potah s železným kováním.

Poddůstojníci, kteří stejně jako důstojníci měli koně, byli vyzbrojeni lehkou jezdeckou šavlí vz. 1861 pro mužstvo a pistolí vz. 1859. Pistoli nosili u sedla v koženém pouzdru s kolíkem na uvázání koně. Na bílém řemenu, do kterého zasunovali na hrudi nabiják k pistoli, visela malá sumka na 24 nábojů.

Stejnokroj důstojníků byl obdobný jako u mužstva. K slavnostnímu stejnokroji nosili světlemodré kalhoty se dvěma širokými červenými lampasy a stejnou všivkou – výpustkou ve švu mezi nimi, v poli šedé jezdecké kalhoty s podsazením z voskového plátna nebo kůže. Výzbroj měli jako důstojníci jízdy (pistole vz. 1862 a jezdecká šavle vz. 1861 pro důstojníky). V roce 1860 obdrželi dělostřelečtí důstojníci ozdobnou kovovou kartuši na náboje pro pistoli. Pláště měli tmavošedé, červené lemované, odpovídající střihem plášťům důstojníků jízdy.

 

 

pomníky Chlum

pomníky Chlum

 

Chlum - infotabule

Chlum – infotabule