stezka_ustup

Prusko-rakouská válka 1866

Naučná stezka Ústup rakouské armády

Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – ústup rakouské armády“ byla zřízena v roce 2008 Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Tato stezka je také cyklotrasou spojující město Hradec Králové s největším bojištěm prusko-rakouské války roku 1866.

Stezka provází návštěvníky po nejvýznamnějších místech ústupu rakouské armády na pravém křídle královéhradeckého bojiště a podrobně mapuje přechod rakouských jednotek přes Labe a pevností Hradec Králové. Seznamuje také s historií a současností bastionové pevnosti Hradec Králové, jejíž zbytky se na několika místech zachovaly dodnes. Model celé pevnosti je umístěn v Muzeu východních Čech na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, kde také naučná stezka začíná. Konec stezky je nedaleko obce Chlum, kde navazuje na další naučnou stezku „Centrální bojiště Chlum“, která vede přímo k Válečnému muzeu 1866 na Chlumu.

Součástí naučné stezky je také odbočka na vojenský, dříve pevnostní hřbitov na Pouchově. Zde je možnost seznámit se nejenom s historií hřbitova, ale zejména s celým, postupně rekonstruovaným areálem, ve kterém se nachází více než 1 200 hrobů.

Nedaleko obce Sendražice se stezka dělí. Hlavní část pokračuje do Nedělišť a dále na Chlum, druhá trasa vede přes Sendražice do Hořiněvsi, kde se napojuje na dvě další naučné stezky po bojištích z roku 1866 („Josefov-Smiřice-Chlum 1866“ a „Bitva u Dvora Králové 29. června 1866“).

 

Ústup rakouské armády

NÁHLED TISKU MAPY

 

Zaměření:              Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866

Začátek:                Nábřeží Labe proti Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Konec:                   Pod Chlumem (odbočka přes Sendražice končí v Hořiněvsi)

Kraj:                     Královéhradecký

Délka:                   Pod Chlum – 18,5 km, do Hořiněvsi – 18 km

Počet zastávek:      Pod Chlum 11,

do Hořiněvsi 9

Typ stezky:            Pro pěší, pro cyklisty

Náročnost:             Střední

Čas prohlídky:        Pod Chlum 6,5 hod. pěší, 3,5 hod. cyklisté,

do Hořiněvsi 6 hod. pěší, 3 hod. cyklisté

Značení:                Značena turistickou značkou pro naučnou stezku.

Vede částečně po turisticky značených cestách a cyklotrasách.

Průvodce:              Vydán v roce 2010   (možno objednat na www.1866.cz)

Návštěvnost:                   Celoročně

Dostupnost:           Automobilem nebo hromadnou dopravou do Hradce Králové

Správce stezky:      Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Chlum

Okolo 17. hodiny dne 3. července 1866 těmito místy směrem na Všestary a ke Světí ustupovali ze svých postavení u Nedělišť vojáci dělostřeleckého pluku č. 6. K ústupu se podplukovník Hofbauer rozhodl poté, co jeho I. a II. dělostřelecký divizion ztratil během tří hodin devatenáct děl, sedm muničních vozů, šedesát šest mužů a pět důstojníků. Více…

chlum3

Neděliště

Po přesunu rakouské Severní armády polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka od Dubence se okolí Nedělišť stalo místem velké koncentrace jednotek. Dne 1. července 1866 se v nedělišťském zámku ubytoval generální štáb IV. armádního sboru s polními podmaršálky hrabětem Festetićsem a baronem Mollinarym. Od Nedělišť k Sendražicím byly dva dny před bitvou udělány velké náspy pro děla. Více…

nedeliste

Hořiněves

Dne 3. 7. 1866 nezaujal rakouský II. armádní sbor pod velením polního podmaršálka hraběte Thun-Hohensteina pozice, které mu byly určeny armádním rozkazem, ale vyslal své jednotky až k Hořiněvsi. Brigáda plukovníka Thoma (pěší pluk č. 40 a 69, prapor polních myslivců č. 2 a čtyřliberní pěší baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. 2) se rozestavila Více…

horineves2

Sendražice

Dne 2. července 1866 tábořil mezi Sendražicemi, Máslojedy a Nedělišti rakouský VIII. armádní sbor arcivévody Leopolda, který se později přesunul na levé křídlo rakouské sestavy k Probluzi. Obyvatelstvo obce v té době značně prořídlo útěkem a bezprostředně před bitvou u Hradce Králové 3. července 1866 uprchli skoro všichni. V ranních hodinách stála od Sendražic k Více…

sendrazice