Milovice

V Obci Milovice se za prusko-rakouské války v roce 1866 díky své strategické poloze dostala do operační oblasti obou znepřátelených armád. První dělové rány bylo slyšet v obci již 28. června ráno, ale teprve po porážce rakouských vojsk u Jičína 29. června poznali milovičtí, co je to válka. Následující dny pochodovaly po hradecké silnici okolo obce tisíce vojáků obou stran. Pochodovali ve dne i v noci. Za 36 hodin jich údajně prošlo 120 tisíc, a to s děly, vozy se střelivem, vozy s potravinami.

V osudný den 3. července 1866 ráno se v okolí Milovic soustředila pruská 8. divize, a poté se vydala za drobného mžení na bojiště u Hradce Králové. Během dne procházely obcí jednotky pruského třetího sboru, který tvořil zálohu 1. armády prince Bedřicha Karla. Již během bitvy byl v milovickém kostele, škole a hostinci zřízen lazaret. Tam nejdříve umírali vojáci obou stran na následky zranění, později i s civilními osobami na choleru.

 

jezdecká bitva

jezdecká bitva

 

Dokladem toho jsou dva pomníčky věnované 3 rakouským a pruským vojákům. Litinový kříž na zrušeném hřbitově u kostela stojí na hrobě 6 rakouských a 5 pruských vojáků. Druhý pomník, mohutná pískovcová pyramida s dělovým křížem nahoře, připomíná smrt 36 rakouských a 10 pruských vojáků. Kromě nich v hrobě odpočívají i 2 milosrdné sestry, které přišly z Pruska, a při své bohulibé činnosti nalezly v Milovicích smrt. Oba pomníky věnoval pruský řád johanitů.

 

útok pruské pěchoty

útok pruské pěchoty

 

HISTORIE OBCE

Uprostřed obce stojí kostel sv. Petra a Pavla, původně gotický, připomínaný v roce 1384, a přestavěný roku 1613. Dnešní barokní podobu získal v letech 1748-1758. Okolo kostela se rozkládá starý hřbitov, v jehož jihovýchodním nároží stojí osmiboká barokní márnice z druhé poloviny 18. století. Poblíž kostela byl v roce 1859 vystavěn pseudogotický dům se sousoším N. Trojice a Panny Marie z téže doby.

 

V Královéhradeckém kraji se nachází několik zajímavých bojišť z prusko-rakouské války roku 1866, která měla s konečnou platností vyřešit spor o vedoucí roli v tzv. Německém spolku. Ten byl založen po porážce císaře Napoleona I. jako volný svazek, čítající 31 německých států a 4 svobodná města. Tato bojiště jsou unikátním souborem vojenské funerální architektury čítající více než 1 400 památníků, kde se nachází také několik vojenských muzeí. Na bojištích je zřízeno 10 naučných stezek a cyklotras, které jsou součástí projektu VIA BELLI 1866. Ten realizuje Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se sídlem v Hradci Králové. Většina stezek je zpracována také v polském a německém jazyce.

 

Milovice - infotabule

Milovice – infotabule