Lukavec

V Před bitvou u Hradce Králové (3. 7. 1866) se část pruského vojska utábořila v místě na „Rovinách“ mezi Červenou Třemešnou a Dobší. Při odchodu Prusové zjistili, že chybí jedna puška. Ta byla při pátrání objevena v jedné chalupě v Dobši pod slámou, neboť si ji chtěl jeden soused nechat na památku. Za trest byl přivázán provazem k vozu a odveden k Sadové, kde měl být zastřelen. Cestou se mu však podařilo utéci, ale domů se odvážil až za několik měsíců.

Na to, jak to v Černíně po příchodu Prusů vypadalo, nám zanechal vzpomínku K. V. Rais. Toho tam, coby malého chlapce, společně s maminkou a sourozenci dovezl z blízkého Bělohradu otec, aby je zde ukryl před Prusy. Raisův strýc dělal v černínském dvoře šafáře. Raisovi ukryli krávu s vozem do jedné ze stodol, maminka se s dětmi schovala na půdě. O událostech druhého dne ráno Rais píše: „Když jsme zase z půdy sešli, dvůr byl plný pruského vojska pěšího i na koni. Pamatuji se na velký zástup kyrysníků šedě oděných, s brněním na prsou, přílbami na hlavách; viděl jsem i přijíždějící důstojníky, zahalené do blýskavých (nepromokavých) plášťů, jakých jsem před tím jakživ neviděl…“ a dále Rais pokračuje „…řady odcházely, ale víc jich přicházelo a přijížděly i vozy. Rabovali. Odváželi seno, slámu, pytle obilí, bochníky chleba; odváděli dobytek – voly, krávy, jalovice, telata, ovce – jednu krávu hned na dvoře zabili a stahovali. Jeden zástup, strýce maje v čele, chodil od chléva k chlévu, od kůlny ke kůlně a bral, co se mu hodilo.“

 

nadsvobodník jízdního oddílu

nadsvobodník jízdního oddílu

 

Na královéhradecké bojiště se krátce po bitvě vypravili někteří lidé, aby si z bojiště odnesli nějaké cennější věci – šaty, hodinky a jiné. Někteří sebrali také náboje. Jeden domkař z Lukavce si přinesl nevybuchlý granát. Rozebral jej, skoro všechen prach vysypal a zbytek chtěl v náboji zapálit. Po dvakráte mu zhasla louč, po třetí se prach vznítil, granát se rozletěl a utrhl nešťastníkovi nohu.

 

Historie obce

Obec Lukavec u Hořic, leží 3 km severně od Hořic pod Hořickým Chlumem. V místě hospodářského dvora stávala kdysi tvrz, která bývala sídlem Lukaveckých z Lukavce. První písemná zmínka o obci Lukavec pochází z roku 1440. Roku 1550 vlastnil tvrz Adam Karlík z Nežetic a následně Stařímští z Libštejna. Roku 1628 přinutil Albrecht z Valdštejna bratry Karla Kryštofa a Jana Věnka Stařímské, aby mu Lukavec prodali, a on jej mohl připojit k Frýdlantskému vévodství. Později se Lukavec stal majetkem Ferdinanda Antonína Mladoty ze Solopisk. Ten prodal roku 1692 Lukavec Pertoltu Vilémovi hraběti z Valdštejna a na Bělohradě. K obci patří osada Černín, Dobeš a několik samot. Jak v Dobši, tak v Černíně stávaly tvrze, jejichž zbytky jsou v terénu znatelné dodnes.

V obci se nachází velký počet roubených chalup.

 

Lukavec - infotabule

Lukavec – infotabule