Cerekvice nad Bystřicí

Dne 1. 7. 1866 ve 23 hod. Dosáhl obce pruský střelecký prapor 27. pěšího pluku, vedený plk. Zychlinskim. Ten se následujícího dne odebral na věž kostela, odkud se mu naskytl dokonalý výhled na rakouská postavení. V poledne přibyl do Cerekvic i velitel pruské 7. pěší divize generál Fransecky, který též vystoupil na věž, aby se osobně přesvědčil o stavu věcí. Zjistil, že postavení jeho divize je výhodné a vesnice tvoří dobrý opěrný bod. Noc před bitvou proběhla velmi neklidně a z obou stran byla narušována výstřely. Ráno v 7 hod. vyrazil předvoj pruské divize k Benátkám, které urychleně opustila jedna rakouská setnina od 26. pluku. Prusové se pak rozvinuli k útoku proti lesu Svíb.

Na zdejším hřbitově se nachází 10 válečných hrobů s ostatky padlých rakouských a pruských vojáků, které jsou označeny kamennými náhrobky nebo nápisními deskami.

 

husar

husar

 

 

Historie obce

Název obce vznikl od slova cerkev, což byl dřevěný kostel. První písemná zmínka o obci je z 3. října 1357. Majitelé Cerekvice se střídali. Léva z Cerekvice, který byl r. 1444 uváděn mezi bojovníky podobojí, založil r. 1458 špitál v městě Hostinném. V letech 1505-1518 vlastnil Cerekvici Otík Holovouský z Holovous. Jeho nástupce Petr prodal r. 1530 tvrz, dvůr a ves Cerekvici Janu Litoborskému z Chlumu. Tehdy se poprvé uváděla tvrz. Před r. 1533 koupil statek Jiřík Vlk z Kvítkova. Po něm před r. 1541 následovali Zdislav z Dobřenic a Zdeněk Záruba z Hustířan, v jehož rodě Cerekvice zůstala téměř 200 let. Podle berní ruly z r. 1654 patřila obec Cerekvice k panství Hořice. Jan Josef Záruba z Hustířan prodal r. 1729 panství Cerekvice polnímu maršálkovi Ullyssesovi Browne z Montany. Ten zemřel r. 1754 na zranění při obraně Prahy před Prusy. Po smrti manželky jeho syna Marie Anny, roz. Hraběnky Sztarayové, r. 1816 získal panství Vincenc Sztaraym, který je r. 1822 prodal Janu Kolowratovi Krakovskému. Roku 1832 koupil panství František Girtler z Kleebornu. V 1. polovině 18. století byl na místě gotické tvrze postaven barokní zámek, který roku 1935 vyhořel a následujícího roku byl opraven.

 

Cerekvice - infotabule

Cerekvice – infotabule