stezka_horicko

Prusko-rakouská válka 1866

Naučná stezka Po stopách války na Hořicku

Cyklotrasa spojující dvě bojiště – u Jičína a u Hradce Králové – byla zřízena v roce 2007 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Na 17 zastávkách a dvou odbočkách, které jsou opatřeny informačními tabulemi, se má návštěvník možnost seznámit s událostmi, které následovaly po bitvě u Jičína, ve které byly poraženy dva spojené rakousko-saské armádní sbory. Jednotlivé zastávky informují také o dění v jednotlivých obcích mezi 29. červnem a 3. červencem 1866, tedy v době, která předcházela bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866. Stezka poukazuje na méně známé aspekty, které válku jako takovou provázely – útěk obyvatel do lesů, drancování nepřátelskými vojáky, povinnost poskytnout povozy a přípřeže vojsku, nebo epidemii cholery, která přicházela s pruskou armádou a decimovala nejenom vojáky, ale i mnohé civilní obyvatelstvo. V českých zemích podlehlo této válečné nemoci více než 80 tisíc lidí!

Zastávky cyklotrasy „Po stopách války roku 1866 na Hořicku“, umístěné v Hořicích, popisují vznik válečných hrobů a pomníků na královéhradeckém bojišti, popisují historii péče o válečné hroby od roku 1888, kdy byl zřízen první spolek pečující o hroby padlých vojáků – Komitét pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém – až po současnost, kdy se záchranou pomníků zabývá Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se sídlem v Hradci Králové.

Cyklotrasa začíná v obci Valdice na Jičínsku, kde se napojuje na naučnou stezku „Bitva u Jičína 29. června 1866“, a končí v Cerekvici nad Bystřicí na Hořicku, kde navazuje na naučnou stezku „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“. Cyklotrasa měří 39 km a vede částečně po turisticky značených cyklostezkách nebo po silnicích II. a III. třídy. Cyklotrasu, stejně jako všechny naučné stezky, je možné absolvovat také opačným směrem. K tomu je uzpůsobena navigace na jednotlivých zastávkách.

 

ZAMĚŘENÍ:            Prusko-rakouská válka roku 1866

ZAČÁTEK:              Valdice, obecní úřad

KONEC:                  Cerekvice nad Bystřicí, hřbitov

KRAJ:                      Královéhradecký

DÉLKA:                   39 km

POČET ZASTÁVEK: 17 a 2 odbočky

TYP STEZKY:         Pro pěší i pro cyklisty

NÁROČNOST:         Střední

ČAS PROHLÍDKY:   12 hodin pro pěší, 7 hod. pro cyklisty

ZNAČENÍ:    Značena turistickou značkou pro naučnou stezku. Vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách

PRŮVODCE:  Dosud nebyl vydán

MAPA:                     Barevná s vyznačením trasy a nejvýznamnějších památek 1866

NÁVŠTĚVNOST:     Celoročně

DOSTUPNOST:       Automobilem do obce Valdice. Autobusem na zastávku Valdice. Vlakem na zastávku Valdice

SPRÁVCE CYKLOTRASY:        Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Šárovcova Lhota

Protože se zdálo, že obec Šárovcova Lhota bude za prusko-rakouské války roku 1866 díky své poloze – mimo rušné komunikace – ušetřena návštěvy nepřátelských vojsk, hledalo mnoho lidí z blízkých i vzdálených míst úkryt v okolních lesích. S nejnutnějším majetkem na zádech i na vozech se snažili zachránit vše, co jen mohli. S sebou brali Více…

Lukavec

V Před bitvou u Hradce Králové (3. 7. 1866) se část pruského vojska utábořila v místě na „Rovinách“ mezi Červenou Třemešnou a Dobší. Při odchodu Prusové zjistili, že chybí jedna puška. Ta byla při pátrání objevena v jedné chalupě v Dobši pod slámou, neboť si ji chtěl jeden soused nechat na památku. Za trest byl Více…

Miletín

V Po nešťastné bitvě u České Skalice ustoupilo rakouské vojsko na pravý břeh Labe, a tak bylo jen otázkou času, kdy se objeví v Miletíně. V krátké době se kraj mezi Dubencem a Miletínem zaplnil vojáky. Do Miletína přitáhl rakouský III. armádní sbor pod vedením arcivévody Arnošta, který se ubytoval na zámku. Protože se předpokládalo, Více…

Milovice

V Obci Milovice se za prusko-rakouské války v roce 1866 díky své strategické poloze dostala do operační oblasti obou znepřátelených armád. První dělové rány bylo slyšet v obci již 28. června ráno, ale teprve po porážce rakouských vojsk u Jičína 29. června poznali milovičtí, co je to válka. Následující dny pochodovaly po hradecké silnici okolo Více…

Hořice – náměstí

Město Hořice leží mimo bojiště u Hradce Králové. Přesto velmi utrpělo obrovskými průtahy vojsk obou válčících stran a navíc zde bylo umístěno velké množství raněných vojáků. První ranění sem přibyli již 29. června 1866 po bitvě u Jičína. Následujícího dne tudy ustupovaly od Jičína oddíly rakouského I. armádního sboru a saské vojsko. Tehdy do Hořic Více…

Jeřice

Ve svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1866 prohrál rakouský IV. armádní sbor bitvu u Svinišťan a jednotky X. sboru sváděly ústupové boje u Dvora Králové nad Labem. Rakouský I. armádní sbor, ustupující od Mnichova Hradiště a královský saský armádní sbor byly u Jičína napadeny ze dvou směrů I. pruskou armádou v síle 3 Více…

Třebovětice

Dne 3. července 1866 byla u Hradce Králové svedena rozhodující bitva prusko-rakouské války, která také byla poslední velkou bitvou na území České republiky. Rakouská armáda zaujala 12 km dlouhé postavení na pravém břehu Labe, čelem k Hořicím. V ranních hodinách (7 – 9 hod.) zahájil 1. pruský armádní sbor útok proti postavením na říčce Bystřici Více…

Cerekvice nad Bystřicí

Dne 1. 7. 1866 ve 23 hod. Dosáhl obce pruský střelecký prapor 27. pěšího pluku, vedený plk. Zychlinskim. Ten se následujícího dne odebral na věž kostela, odkud se mu naskytl dokonalý výhled na rakouská postavení. V poledne přibyl do Cerekvic i velitel pruské 7. pěší divize generál Fransecky, který též vystoupil na věž, aby se Více…