Máslojedy

Na dolním konci Máslojed u silnice k Hořiněvsi prostírá se vojenský hřbitov, dnes s jedenácti pomníky a vysokou kamennou sochou P. Marie.

 

pomníky Máslojedy

pomníky Máslojedy

 

V Máslojedech se nacházejí také dvě stavební památky, které mají vztah ke královéhradecké bitvě. Jsou to Špryňarův a Volfův statek. První z nich nese čp. 55 a nachází se na jihozápadním okraji obce, nejblíže Svíbu u silnice na Čistěves. V blízkosti statku se nacházeli rakouské dělostřelecké baterie. Usedlost byla za bitvy zcela zničena. Na nově vybudovaném objektu je umístěna pamětní deska připomínající události roku 1866. V usedlosti čp. 49 žil v roce 1866 Josef Volf, autor Vzpomínek na válku roku 1866.

 

péče o raněné

péče o raněné

 

 

Máslojedy - infotabule

Máslojedy – infotabule