Lípa

Rakouské vojsko se v okolí Lípy rozmisťovalo již od 30. června 1866 a tak ji až na 7 osob všichni obyvatelé opustili. Dne 3. července ráno byly dokončeny okopy pro dělostřelectvo a záseky v lípském lese. V okolí obce byl rozložen rakouský III. armádní sbor arcivévody Arnošta a v domě čp. 18 se ubytoval sborový štáb. V čp. 17 byla zřízena intendantura – týlová kancelář sboru a v přilehlé stodole hlavní stráž.

Po obdržení bitevní dispozice měl III. armádní sbor nařízeno zaujmout postavení mezi Lípou a Chlumem. Přesun kryla brigáda plukovníka Procházky (pěší pluk č. 13, IV. prapory pěších pluků č. 55 a 56, kombinované prapory polních myslivců č. 33 a 34 a baterie č. 6 dělostřeleckého pluku č. 8) a jihozápadně obce se rozestavila brigáda plukovníka Kirchsberga (pěší pluk č. 44 a 49, prapor polních myslivců č. 3 a baterie č. 5 dělostřeleckého pluku č. 8). Vesnice Lípu a Chlum i lesík nimi obsadil vojáky své brigády plukovník Alexander Benedek (pěší pluk č. 46 a 62, prapor polních myslivců č. 4. a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 8). Do Chlumu byla odvelena brigáda generálmajora Appiana (pěší pluk č. 46 a 62, prapor polních myslivců č. 4 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 8) a na návrší nad Lípou se postavilo dělostřelectvo. Přímo v obci stál prapor polních myslivců č. 3 a I. prapor pěšího pluku č. 78. V palebném postavení se zde nacházelo 7 rakouských dělostřeleckých baterií. Přidělené pozice zaujaly tři brigády III. armádního sboru v 10 hodin. Brigádě plukovníka Procházky bylo nařízeno stáhnout se také na lípskou výšinu. Během dne pruské dělostřelectvo zapálilo stavení čp. 2, 24 a 28.

 

pruský král Vilém I. u Lípy

pruský král Vilém I. u Lípy

 

Vrchní rakouský velitel polní zbrojmistr Ludvík Benedek zřídil svůj hlavní stan nad obcí, v blízkosti polních okopů č. VI a VII, odkud sledoval průběh bitvy.

Ve 13.30 hodin byl podniknut rakouským pěším plukem č. 49 útok proti lesu Holá, západně od Lípy, který byl krvavě odražen (pomník pěšího pluku č. 49, e. č. 291 u silnice směr Sadová). Prusové se ve 14 hodin rozhodli sami zaútočit. Tento výpad, ale i další dva, byly neúspěšné. Po obsazení Chlumu jednotkami pruského gardového sboru postupujícího od Dvora Králové došlo k prolomení obrany rakouského pravého křídla. Týl III. armádního sboru tak byl ohrožen, a proto byl vydán rozkaz k ústupu na Hradec Králové.

 

pruská pěchota

pruská pěchota

 

Po 15. hodině začal 2. prapor gardového fyzilírského pluku z předvoje pruské 1. gardové divize pronikat od Máslojed k Čistěvsi. Další oddělení 1. praporu tohoto pluku a gardového mysliveckého praporu, vyrazily z Chlumu proti lípskému lesíku, který byl obsazen rakouským II. praporem pěšího pluku č. 52. Rakušané byli z lesa vytlačeni, ale v zápětí jej dobyli zpět, avšak proti přesile se nemohli udržet a opět ustoupili. Mezitím přikročil i předvoj pruské 2. gardové divize v síle pěti praporů a dvou dělostřeleckých baterií k útoku na Lípu směrem od Čistěvsi. Vesnice byla hájena praporem polních myslivců č. 3 a částí I. praporu pěšího pluku č. 78, které čelily pruskému útoku vedenému od východu. Od severu postupovaly proti Lípě 2. prapor gardového střeleckého pluku a několik částí 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 v síle jednoho praporu od 7. pěší divize. Rakušané se tvrdošíjně bránili a bojovalo se o každý dům. Prusům se za cenu velkých ztrát konečně podařilo ves obsadit, čímž byl rakouský III. armádní sbor přinucen ustoupit, aby se vyhnul obklíčení. To přineslo Prusům definitivní ovládnutí středu rakouského postavení u Lípy a Chlumu.

 

 

 

Lípa - infotabule

Lípa – infotabule