Čistěves

Obec Čistěves je připomínána již roku 1225. V roce 1869 zde žilo v 24 domech 188 obyvatel. V obci i okolí jsou četné archeologické nálezy a při kopání hrobů padlým v roce 1866 bylo objeveno mnoho pravěkých nástrojů.

 

Vesnice se za bitvy 3. července 1866 stala místem prudkých střetů rakouských a pruských jednotek, která byla součástí bojů o les Svíb. V jejím okolí operovala brigáda generálmajora Fleischhackera (pěší pluk č. 6 a 61, myslivecký prapor č. 13 a baterie č. 2 dělostřeleckého pluku č. 4) od rakouského IV. armádního sboru. Z jejích oddílů jako první zasáhl do boje o les prapor polních myslivců č. 13. Kolem 10. hodiny zaútočil hlavní voj brigády nejprve proti Čistěvsi a poté i proti jižnímu okraji lesa, který se mu však dobýt nepodařilo. Rakouské pěší pluky č. 6 a 61 utrpěly při bodákových útocích, podniknutých téměř bez jediného výstřelu, značné ztráty. V dalším průběhu bitvy došlo k několika krvavým srážkám mezi zmíněnými jednotkami Rakušanů a odděleními pruského 27. a 67. pěšího pluku, která se snažila vytlačit Rakušany z vesnice. Generálu Fleischhackerovi nebyl doručen rozkaz k ústupu na linii Chlum – Neděliště, a tak se stalo, že se jeho brigáda dostala do obklíčení postupujících kolon pruské gardy. Brigádě se za velkých ztrát podařilo probít přes Chlum k Hradci Králové. Ústup kryl prapor polních myslivců č. 1 od III. armádního sboru, který se k Fleischhackerově brigádě připojil po útoku na Čistěves. Brigádní baterie padla po vyčerpávajícím boji do rukou nepřítele. Husarský pluk č. 7, který tvořil jízdu IV. armádního sboru polního podmaršálka Festeticse byl rozmístěn u Čistěvsi. V závěru bitvy se jezdecký pluk tryskem přesunul  k Nedělištím.

 

rakouští vojáci v roce 1866

rakouští vojáci v roce 1866

 

V severní části Lípy, při silnici do Máslojed, stojí statek čp. 9. Jeho budovy se staly terčem několika útoků Prusů. V rámech oken a ve vnitřních stěnách obytných místností byly za-sekány kulky a k jejich odstranění došlo teprve před několika lety při rekonstrukci budovy. V zahradě statku se nachází pískovcový jehlanec e.č. 207 věnovaný pruskému setníku Carlu hraběti Finck von Finckenstein od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27.

 

pěšáci

pěšáci

 

V poli za domem čp. 23 se nachází pískovcový gotizující pomník e.č. 211 a na západním okraji obce u silnice litinový typový kříž e.č. 404.

Do katastru obce Čistěves patří i monumentální litinový obelisk e.č. 291 – pomník rakouského pěšího pluku č. 49 na křižovatce silnice vedoucí z Čistěvsi do Dohalic se silnicí I/35.

 

 

Čistěves - infotabule

Čistěves – infotabule