Hořiněves

Stará dřevěná zájezdní hospoda s podloubím byla vybudována v Hořiněvsi kolem roku 1720. Její současný význam nespočívá pouze v uchování architektonického dědictví našich předků. Budova je památná také tím, že se v ní 10. června 1791 narodil český spisovatel Václav Hanka – slavný buditel všeslovanské vzájemnosti a objevitel Rukopisu královédvorského.

 

Hankův dům

Hankův dům

 

V současné době je v budově stálá expozice o životě a díle Václava Hanky a připravuje se malá expozice k událostem prusko-rakouské války roku 1866. Rodákem z Hořiněvsi je i MUDr. Otakar Jedlička (1845 – 1883) autor první česky psané studie o prusko-rakouské válce roku 1866, která nese název „Boje v Čechách a na Moravě za války 1866“. Vyšla poprvé již v roce 1867.

V sousední obci Vrchovnice, ležící 3. července 1866 na pochodové trase pruského Gardového sboru v čele s generálem pěchoty princem Augustem von Württemberg, se nachází v křižovatce za obcí pískovcový pomník s litinovým křížem, který je věnován 1 rakouskému a 1 pruskému vojákovi.

 

Pruská bojová formace – rojnice

 

Kromě zámku sloužily jako lazarety také kostel sv. Prokopa a pravděpodobně i sousední fara, která byla v roce 1985 zbourána. Ve zdech kostela jsou dodnes zazděny pruské dělostřelecké granáty.

Na nedalekém hřbitově se nalézá pět pomníků e.č. 105-109 a za hřbitovní zdí potom další dva pomníky e.č. 110 a 111.

 

Hořiněves - infotabule

Hořiněves – infotabule