stezka_josefov-smirice-chlum

Prusko-rakouská válka 1866

Naučná stezka Josefov – Smiřice – Chlum

Naučná stezka „Josefov-Smiřice-Chlum 1866“ byla vybudována v roce 2006 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Je spojovací trasou mezi bastionovou pevností Josefov (navazuje na naučnou stezku po bojištích z roku 1866 u Svinišťan a České Skalice) a severní částí bojiště u Hradce Králové. Na 15 zastávkách s informačními tabulemi se návštěvník seznámí s událostmi, které předcházely bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866, ale i s utrpením prostých lidí, kteří po královéhradecké bitvě pečovali o raněné vojáky. Stezka vede také místy, kde se odehrávaly krvavé boje mezi rakouskými jednotkami II. a IV. armádního sboru a postupující pruskou armádou korunního prince Bedřicha Viléma, která rozhodla o konečném vítězství Prusů v bitvě u Hradce Králové a vlastně i v celé prusko-rakouské válce roku 1866. Jednotlivé zastávky naučné stezky jsou především zaměřeny na události samotné bitvy u Hradce Králové. Výpisy z obecních a farních kronik potom popisují dění v jednotlivých obcích na bojišti a návštěvník se má také možnost seznámit s většinou památek, které se na trase naučné stezky nacházejí. Stezka začíná na vojenském hřbitově v Josefově a končí na Chlumu u Hradce Králové, kde se nacházel střed celé spojené rakousko-saské armády a odkud také řídil bitvu polní zbrojmistr Ludvík Benedek. Trasa naučné stezky měří 23,5 km a je označena turistickou značkou pro naučnou stezku. Stezka vede částečně po turisticky značených cestách a cyklostezkách nebo po silnicích II. a III. třídy. Naučná stezka „Josefov-Smiřice-Chlum 1866“ je součástí cyklotrasy „Stopy krve a železa 1866“ vedoucí z Náchoda přes Českou Skalici, Svinišťany, Josefov a Smiřice na Chlum u Hradce Králové. Cyklotrasa měří 62 km a obsahuje 47 zastávek. Cyklotrasu, stejně jako všechny naučné stezky, je možné absolvovat také opačným směrem. K tomu je uzpůsobena navigace na jednotlivých zastávkách.

 

Josefov - Smiřice - Chlum

NÁHLED TISKU MAPY

 

ZAMĚŘENÍ:  Prusko-rakouská válka roku 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866

ZAČÁTEK: Vojenský hřbitov v Josefově

KONEC: Chlum u Hradce Králové, Válečné muzeum 1866

KRAJ: Královéhradecký

DÉLKA: 23,5 km

POČET ZASTÁVEK: 15

TYP STEZKY: Pro pěší i pro cyklisty

NÁROČNOST: Střední

ČAS PROHLÍDKY:  9 hodin pro pěší, 5 hod. pro cyklisty

ZNAČENÍ:Značena turistickou značkou pro naučnou stezku. Vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách

PRŮVODCE: Vydán v roce 2007 (možno objednat na www.1866.cz)

MAPA: Barevná, s vyznačením nejvýznamnějších památek 1866

NÁVŠTĚVNOST: Celoročně

DOSTUPNOST: Automobilem na parkoviště u vstupu do podzemních chodeb pevnosti Josefov

Autobusem na autobusové nádraží Jaroměř, dále po modré a červené turistické značce směr Josefov

Vlakem na vlakové nádraží Jaroměř a dále směr Josefov

SPRÁVCE STEZKY: Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Máslojedy

3. července 1866 se obec Máslojedy a zejména nedaleký les Svíb staly místem těch nejkrvavějších bojů. Na začátku boje o Svíb stála jihovýchodně od obce pouze brigáda Brandensteinova (pěší pluky č. 12 a 26 a prapor polních myslivců č. 27 a baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 4) ze IV. rakouského armádního sboru. Její baterie, Více…

Máslojedy

Hořiněves

Stará dřevěná zájezdní hospoda s podloubím byla vybudována v Hořiněvsi kolem roku 1720. Její současný význam nespočívá pouze v uchování architektonického dědictví našich předků. Budova je památná také tím, že se v ní 10. června 1791 narodil český spisovatel Václav Hanka – slavný buditel všeslovanské vzájemnosti a objevitel Rukopisu královédvorského.     V současné době Více…

Hankův dům

Chlum

Obec Chlum se v roce 1866 stala místem krvavých střetů mezi rakouskou Severní armádou a pruskými vojsky (Labská, 1. a 2. armáda). Chlumské návrší se nacházelo ve středu rakouského postavení, kde operoval III. armádní sbor pod vedením podmaršálka arcivévody Arnošta. 3. července ráno obsadila Chlum část brigády plukovníka Benedeka (pěší pluky č. 52 a 78, Více…

Chlum po bitvě

Račice nad Trotinou

1. července 1866 postupovaly od Velichovek přes Račice k Nedělištím IV. a VIII. rakouský armádní sbor a armádní dělostřelecká záloha. Oba sbory se utábořily u Nedělišť. 3. července 1866,  kdy se na okolních polích odehrávala rozhodující bitva celé prusko-rakouské války, byl narychlo na nedalekou výšinu Horka povolán II. prapor pěšího pluku č. 69, aby zesílil Více…

racica_nahled