Rozběřice

Rozběřice (Pomník prince Hohenzollerna)

V boji o udržení Rozběřic byl zasažen střelou z pušky a těžce raněn poručík Anton princ zu Hohenzollern od pruského 1. pěšího gardového pluku. Této události je věnován pomník e.č. 459. Událost připomíná pamětní deska z černé žuly zasazená do pískovcového balvanu.

Deska byla původně umístěna na domě čp. 9 v obci, přestože byl raněný důstojník ve skutečnosti ošetřován v č.p. 10, kam byl donesen střelci 9. setniny svého pluku, který patřil k 1. gardové pěší divizi generálporučíka svobodného pána Hillera von Gärtringen. Poručík Hohenzollern zemřel po převozu v lazaretu ve Dvoře Králové nad Labem. Protože se jednalo o člena pruské královské rodiny, byly jeho ostatky převezeny do Pruska a zde pohřbeny.

 

zranění pince Antona von Hohenzollerna

zranění pince Antona von Hohenzollerna

zranění pince Antona von Hohenzollerna

zranění pince Antona von Hohenzollerna

 

Pamětní desku zřídil roku 1907 Spolek pro udržování hrobů a pomníků z roku 1866 v Čechách a ve Slezsku z Vratislavi. Z domu však byla sejmuta a po dlouhou dobu uložena na bývalém místním národním výboru. Pískovcový pomník, v němž je deska zasazena, zhotovil v roce 1983 kameník Aleš Zlatohlávek z Rozběřic.

Po neúspěchu VI. armádního sboru připadl úkol zmocnit se Chlumu rakouskému I. armádnímu sboru pod velením generálmajora Gondrecourta. Proti Rozběřicím postupovala na pravém křídle sboru brigáda generálmajora Poschachera (pěší pluk č. 30 a 34, myslivecký prapor č. 18 a baterie č. 5 dělostřeleckého pluku č. I), v jejímž čele postupoval pěší pluk č. 34. Všechny tři pěší jednotky brigádníka Poschachera zaútočily proti Chlumu vzhůru do svahu podél úvozu, kterému byl po bitvě dán název „Úvoz mrtvých“. Pěší pluk č. 34 se dostal do tak prudké palby, že jej musel vystřídat pěší pluk č. 30, který šel ve druhém sledu. Tomu se skutečně podařilo zachytit se na okraji vrcholu chlumské výšiny. Mezitím byl krvavě odražen útok zbývajících brigád I. armádního sboru, proto musela i Poschacherova brigáda ustoupit. Padly zde tisíce vojáků, mezi nimi i generálmajor Poschacher a velitel pěšího pluku č. 30 plukovník Bergou.

Rozběřice se staly místem krvavých bojů, často muže proti muži. Dělostřelba zapálila a poničila značnou část obce, jak o tom dodnes svědčí otvor po granátu v trámu roubené stěny domu č.p. 19. Bitva po sobě zanechala ve vsi a jejím bezprostředním okolí tisíce mrtvých a raněných a každý upotřebitelný objekt byl proměněn v lazaret.

 

Rozběřice - infotabule

Rozběřice – infotabule