Lípa

Na severozápadním svahu Chlumu, naproti tzv. Gabrielinu dvoru, který v roce 1868 daroval liberecký průmyslník Jan Arnošt baron Liebig své dceři Gabriele, uprostřed udržovaného parku s vysokými lipami a duby a s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1726 se tyčí monumentální Mauzoleum s kaplí (e.č. 23). Je věnováno památce padlých rakouských a saských vojáků. Památka byla postavena nákladem barona Liebiga a z výtěžku vydání básně „O dušičkách 1866“. Mauzoleum bylo vysvěceno 3. července 1867. V minulosti se zde ve výroční dny bitvy sloužily polní mše.

 

mauzoleum

mauzoleum

 

V bojích o obec Lípu byl ve 13.30 hodin podniknut rakouským pěším plukem č. 49 útok proti lesu Holá západně od Lípy, který však Prusové odrazili. Ve 14 hodin zahájily pruské jednotky protiútok. Tento i další dva jejich pokusy byly neúspěšné. Po obsazení Chlumu vojáky pruské 1. pěší gardové divize však zahájily postup do zad rakouského III. armádního sboru arcivévody Arnošta. Po 15. hodině začal II. prapor gardových fyzilírů z předvoje 1. gardové pěší divize pronikat do Čistěvsi. Další oddělení I. praporu tohoto pluku a gardoví myslivci vyrazili z Chlumu a postupovali dále proti lesíku nad Lípou. Ten byl v tu dobu obsazen rakouským II. praporem pěšího pluku č. 52. Rakušané byli z lesa vytlačeni, ale vzápětí jej dobyli zpět, avšak proti přesile se nemohli udržet, a tak opět ustoupili. Mezitím přikročil i předvoj pruské 2. gardové pěší divize v síle pěti praporů a dvou baterií k útoku na Lípu směrem od Čistěvsi. Vesnice byla hájena praporem polních myslivců č. 3 a částí I. praporu pěšího pluku č. 78, které čelily pruskému útoku vedenému od jihu a východu. Od severu postupoval proti Lípě II. prapor gardových fyzilírů a 27. pěší pluk od 7. divize. Rakušané se urputně bránili a bojovalo se o každý dům. Prusům se za cenu velkých ztrát podařilo ves obsadit. Rakouský III. armádní sbor tak byl přinucen ustoupit, aby se vyhnul obklíčení. To přineslo Prusům definitivní ovládnutí středu rakouského postavení u Lípy a Chlumu.

 

bitva u hk

bitva u hk

 

Z kroniky obce Lípa:

Dne 1. července (1866 – pozn. autorů) byly kopány zákopy pro dělostřelectvo na místě, kde v den bitvy stála mrtvá baterie a u dvora Gabrielina (čp. 1). V lese prováděny záseky tím způsobem, že polovice stromů byla přesekána nebo na zem položena.

Dne 2. července tři brigády rakouského desátého sboru se rozložily mezi Lípou a Chlumem. Třetí rakouský sbor tábořil za Sadovou. Jedna jeho brigáda ve směru mezi Sadovou a Lípou za lesem „Holá“.

 

Lípa - infotabule

Lípa – infotabule