Prusko-rakouská válka 1866

Naučná stezka Centrální bojiště Chlum

Naučná stezka „Centrální bojiště Chlum“ byla zřízena v roce 2000 Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Provází návštěvníka po nejvýznamnějších památkách této části královéhradeckého bojiště z roku 1866, která byla středem bitevní sestavy rakouské Severní armády. Samotná obec Chlum, ležící na táhlém návrší, byla místem, odkud polní zbrojmistr Ludvík Benedek řídil bitvu a kam také směřoval hlavní nápor pruských vojsk.

Stezku tvoří okruh, jehož začátek a konec je u Válečného muzea 1866 na Chlumu. Nejvzdálenějším místem naučné stezky od muzea (cca 2 km) je obec Rozběřice, kde se nachází monumentální figurální pomník věnovaný pěšímu pluku č. 4 Hoch-und Deutschmeister. Stezku tvoří 21 zastávek s informačními tabulemi a její celková délka je 10 km. Trasa není značena turistickou značkou pro naučnou stezku, ale návštěvník se může velmi dobře orientovat podle navigace na jednotlivých zastávkách, které jsou doplněny schematickou mapou.

Památková zóna „Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové“

Území, kde byla 3. července 1866 svedena bitva a kde je soustředěno převážné množství z více než 470 válečných hrobů a pomníků, bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášeno památkovou zónou „Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové“.

Přirozeným centrem areálu je obec Chlum, kde se dnes nachází Válečné muzeum 1866 z roku 1936, vyhlídková věž z roku 1999 (56 m vysoká), která nahradila starou rozhlednu z roku 1899, a stylová restaurace z roku 1899. Mezi nejvýznamnější památky v obci Chlum patří tzv. Baterie mrtvých, Ossarium s pseudogotickým sarkofágem a mohutným litinovým křížem, pruský hřbitov, pomník rakouského I. armádního sboru nad tzv. Úvozem mrtvých, hřbitov u kostela Proměnění Páně nebo monumentální Mauzoleum s kaplí.

Největší koncentrace válečných hrobů a pomníků se nachází v lese Svíb u Máslojed. Kromě stovky křížů s letopočtem 3/7 1866 a menších či větších pomníků patří mezi nejkrásnější památky pomník rakouského polního myslivce, pískovcový pomník umírajícího Římana a celá řada dalších praporních a plukovních pomníků lemujících tzv. Alej mrtvých.

Další drobné i větší pomníky připomínající události 3. července 1866 se nacházejí ve více než třiceti obcích od Nového Bydžova a Hořic na západě až po Třebechovice pod Orebem na východě a od Velichovek na severu až po Hrádek na jihu. Za zmínku stojí např. vojenské hřbitovy v Probluzi, v Novém Bydžově, v Nechanicích a v Sadové.

Prostor památkové zóny je dnes přístupný prostřednictvím sítě turisticky značených cest, cyklistických tras a zejména naučných stezek. V současné době existují čtyři – „Centrální bojiště Chlum“ a „Les Svíb“. V roce 2006 byla zpřístupněna naučná stezka „Josefov-Smiřice-Chlum 1866“ a v témže roce vybudoval Komitét 1866 ve spolupráci s Mikroregionem Nechanicko, svazkem obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 a MVČ Hradec Králové stezku „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“.

 

Centrální bojiště Chlum

NÁHLED TISKU MAPY

 

ZAMĚŘENÍ:            Bitva u Hradce Králové 3. července 1866

ZAČÁTEK:              Chlum u Hradce Králové, Válečné muzeum 1866

KONEC:                 Chlum u Hradce Králové, Válečné muzeum 1866

KRAJ:                    Královéhradecký

DÉLKA:                  10 km

POČET ZASTÁVEK: 21

TYP STEZKY:          Pro pěší, většina přístupná i pro cyklisty

NÁROČNOST:         Střední

ČAS PROHLÍDKY:   3 hodiny pěší, 1,5 hodiny cyklisté

ZNAČENÍ:              Částečně po turisticky značených cestách

PRŮVODCE:           Vydán v roce 2010   (možno objednat na www.1866.cz)

MAPA:                            Schematická s vyznačením nejvýznamnějších památek 1866

NÁVŠTĚVNOST:     Celoročně

DOSTUPNOST:       Automobilem do obce Chlum

Autobusem do obce Chlum

Vlakem na zastávku Sadová, dále po silnici I. tř. č. 35

směr Hradec Králové (2,5 km)

SPRÁVCE STEZKY:  Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Chlum

Setník August van der Groeben byl 3. července 1866 se svojí jízdní baterií číslo 7./VIII. přidělen k dělostřelecké záloze rakouského III. armádního sboru. Všech osm van der Groebenových děl bylo postaveno severozápadně od Chlumu čelem k lesu Svíb a Máslojedům. Přibližně v 15.10 hodin van der Groeben zjistil, že se nepřítel nepozorován dostal do zad Více…

chlum4

Lípa

Na severozápadním svahu Chlumu, naproti tzv. Gabrielinu dvoru, který v roce 1868 daroval liberecký průmyslník Jan Arnošt baron Liebig své dceři Gabriele, uprostřed udržovaného parku s vysokými lipami a duby a s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1726 se tyčí monumentální Mauzoleum s kaplí (e.č. 23). Je věnováno památce padlých rakouských a saských Více…

lipa2

Rozběřice

Rozběřice (Pomník prince Hohenzollerna) V boji o udržení Rozběřic byl zasažen střelou z pušky a těžce raněn poručík Anton princ zu Hohenzollern od pruského 1. pěšího gardového pluku. Této události je věnován pomník e.č. 459. Událost připomíná pamětní deska z černé žuly zasazená do pískovcového balvanu. Deska byla původně umístěna na domě čp. 9 v Více…

rizberice