Sovětice

V prostoru obce Sovětice přešla okolo 9. hodiny 3. července 1866 říčku Bystřici pruská 8. pěší divize generálmajora von Horna. Postupovala odtud dále proti postavením rakouského III. armádního sboru podmaršálka arcivévody Arnošta. Tento sbor tábořil ještě na loukách pod Lípou a v 7,15 hod. měl připravenu stravu. Jakmile se začaly na protilehlých svazích objevovat pruské pochodové proudy, rakouští bubeníci a trubači vyhlašovali poplach. Jídlo ve várnicích bylo vyhozeno. Arcivévoda Arnošt poslal proti postupujícím Prusům brigádu plukovníka Procházky (pěší pluk č. 13, IV. prapory pěších pluků č. 55 a 56, kombinované prapory polních myslivců č. 33 a 34 a baterie č. 6 dělostřeleckého pluku č. 8). Brigáda generálmajora Appianiho (pěší pluk č. 46 a 62, prapor polních myslivců č. 4 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. VIII.) se na pravém křídle III. armádního sboru zapletla do počátečních bojů o les Svíb. Arcivévoda Arnošt proto vydal rozkaz, aby se jednotky Appianovy brigády stáhly k obraně Chlumu.

 

útočící Prusové

útočící Prusové

 

V době, kdy přecházel předvoj pruské 8. pěší divize pod Sověticemi přes Bystřici, postřelovali pruská postavení z nedaleké Skalky rakouští myslivci z praporu polních myslivců č. 33. Po dobytí toho zalesněného návrší se čtyři pruské prapory 15. pěší brigády otočily na jih přímo proti lesu Holá. Poté, když se boj přenesl dále od Bystřice, zřídil pruský král Vilém I. svůj hlavní stan na kopci Rozkoš východně od Sovětic.

V pamětní knize Farního úřadu Hněvčeves se píše: „…ochablí, zemdlelí ba zmalátnělí (vojáci pozn.) pohybovali se při velikém vedru slunečním zvolna kupředu. Jaká žízeň je trápila, budiž z toho posouzeno, že veškeré studně v Cerekvici, Hněvčevsi, Sověticích až do kalu byly vybrány.“ Nedostatek vody sužoval celou stotisícovou rakouskou Severní armádu. Také více než čtyřicet tisíc koní žíznilo.

 

pruské dělostřelectvo

pruské dělostřelectvo

 

Památky z roku 1866

Na jižním okraji obce při silnici do Sadové stojí pískovcová typová pyramida věnovaná všem vojákům padlým v obvodu obce. Pomník ev. č. 230 byl zřízen Komitétem 1866.

 

Sovětice - infotabule

Sovětice – infotabule