stezka_jizni_kridlo

Prusko-rakouská válka 1866

Naučná stezka Bitva u HK – jižní křídlo

Naučná stezka po jižní části královéhradeckého bojiště z roku 1866 byla vybudována v roce 2006 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. S ohledem na rozsáhlost celého bojiště (120 km2) jsou na Královéhradecku vybudovány celkem 4 naučné stezky. A právě stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“ provází návštěvníka po nejvýznamnějších památkách na bitvu u Hradce Králové 3. července 1866 zejména v jeho jižní části na Nechanicku. Na 26 zastávkách s informačními tabulemi se návštěvník seznámí s událostmi na řece Bystřici, kde byla celá bitva započata, i s dalším vývojem na levém křídle spojených rakousko-saských vojsk, kterým velel v této části bojiště saský korunní princ Albert. Návštěvníka jistě pohltí autentická líčení očitých svědků válečného běsnění, která byla zaznamenána v dobových kronikách. Návštěvník má možnost se také blíže seznámit s významnými osobnostmi prusko-rakouské války roku 1866 a s desítkami prostých i monumentálních památníků, které jsou rozesety na polích, v lesích i mnoha obcích.

Stezka začíná na náměstí v Cerekvici nad Bystřicí a končí v Rozběřicích u tzv. Šrámova kříže, kde navazuje na naučnou stezku „Centrální bojiště Chlum“. Její trasa měří 43 km a je označena turistickou značkou pro naučnou stezku. Stezka vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách, po silnicích I., II. a III. třídy nebo po polních cestách.

Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“ je od roku 2007 propojena cyklotrasou „Po stopách války roku 1866 na Hořicku“ (Valdice-Mlázovice-Hořice-Cerekvice nad Bystřicí) s bojištěm u Jičína, kde navazuje na již vybudovanou stezku „Bitva u Jičína 29. června 1866“. Všechny naučné stezky a cyklotrasy je možné absolvovat také opačným směrem. K tomu je uzpůsobena navigace na jednotlivých zastávkách.

 

NÁHLED TISKU MAPY

 

ZAMĚŘENÍ:            Bitva u Hradce Králové 3. července 1866

ZAČÁTEK:              Cerekvice nad Bystřicí, náměstí

KONEC:                 Rozběřice, tzv. Šrámův kříž

KRAJ:                    Královéhradecký

DÉLKA:                  43 km

POČET ZASTÁVEK: 26

TYP STEZKY:          Pro pěší i pro cyklisty

NÁROČNOST:         Střední

ČAS PROHLÍDKY:   13 hodin pro pěší, 8 hod. pro cyklisty

ZNAČENÍ:              Značena turistickou značkou pro naučnou stezku

Vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách

PRŮVODCE:           Vydán v roce 2007   (možno objednat na www.1866.cz)

MAPA:                            Barevná, s vyznačením nejvýznamnějších památek 1866

NÁVŠTĚVNOST:     Celoročně

DOSTUPNOST:       Automobilem na parkoviště v centru obce Cerekvice n. B.

Autobusem do Cerekvice nad Bystřicí

Vlakem na zastávku Cerekvice nad Bystřicí

(trať 041 Hradec Králové-Jičín-Turnov)

SPRÁVCE STEZKY:  Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Světí

Dne 3. července 1866, kdy se v prostoru Nechanice – Chlum – Hořiněves střetla rakouská Severní armáda polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka se třemi samostatně postupujícími armádami pruského krále Viléma I., se obec Světí nacházela v týlu rakouských jednotek. Při odpoledním ústupu Rakušanů, kdy byl pruskou I. gardovou divizí generálplukovníka Hillera von Gärtringen dobyt Chlum, se Více…

sveti

Všestary

U Všestar se ráno 3. července 1866, před rozhodující bitvou prusko-rakouské války, soustředil rakouský VI. armádní sbor podmaršálka Ramminga. Tvořil část zálohy Severní armády, vedené polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem. Později rakouské zálohy postoupily k Dlouhým Dvorům. Asi v 15,30 hod. byl VI. armádnímu sboru nařízen útok na Rozběřice a dobytí Chlumu obsazeného Prusy, neboť se Více…

vsestary

Střezetice

Obec Střezetice má v událostech bitvy u Hradce Králové specifické a zcela nezastupitelné místo. V prostoru mezi Střezeticemi a Dlouhými Dvory se totiž v několika střetnutích utkala mezi 16,15 hod. a 16,45 hod. rakouská jízda, kryjící ústup Severní armády vedené polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem, s jízdou pruskou a ustupující rakouské jednotky pronásledovala. Tato významná epizoda Více…

strezetice

Dolní Přím

Mezi Dolní Přím a Probluz rozestavil svůj saský armádní sbor jeho velitel korunní princ Albert. Obec obsadil 11. a 12. pěší prapor od 1. pěší divize generálporučíka Schimpffa a za ně postoupil do zálohy 4. prapor myslivců tělesné brigády plukovníka barona Hausena (pěší prapory č. 13, 14, 15, 16 a myslivecký prapor č. 4). Dolní Více…

dolniprim

Hrádek

Před královéhradeckou bitvou tábořila na Hrádku část saské divize generálporučíka Schimpffa. Přední saské stráže, stojící od Starých Nechanic přes Kunčice k Radíkovicím, zajišťoval 11. pěší prapor a eskadrona jízdy. Po ústupu od Nechanic vyklidili Sasové i Hrádek a zaujali postavení u Dolního Přímu a Probluze. Pěší pluky č. 33. a 35 pruské Labské armády generála Více…

hradek

Nechanice

V předvečer bitvy u Hradce Králové 3. července 1866, v literatuře též uváděné jako u Sadové nebo Chlumu, stál ve Starých Nechanicích saský 8. pěší prapor a v Nechanicích jedna eskadrona jízdy a 7. pěší prapor. Přední stráže byly posunuty daleko před město. Tyto jednotky patřily k saskému armádnímu sboru korunního prince Alberta, spojenci Rakouska Více…

nechanice

Třesovice

Obec Třesovice se 3. července 1866 nacházela na rozhraní dvou armádních sborů rakouského X. (podmaršálek Gablenz) a saského (korunní princ Albert). Byla však obsazena pouze saským 5. praporem. V noci z 2. na 3. července byl na předních strážích u Třesovic rozmístěn III. prapor rakouského pěšího pluku č. 3, který se ráno přesunul k Mokrovousům Více…

tresovice

Mokrovousy

Noc před bitvou 3. 7. 1866 strávil v Mokrovousích rakouský III. prapor pěšího pluku č. 3 zařazený v sestavě brigády generálmajora Knebela (pěší pluk č. 1 a 3, prapor polních myslivců č. 28 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. III). Vojáci tohoto praporu zajišťovali přední stráže X. armádního sboru podmaršálka Ludvíka Gablenze, který jako Více…

mokrovousy

Dohalice

Obec Dohalice se 3. července 1866 nacházela v samém středu bitevního pole. Ráno v 7 hod. dorazila do vsi Knebelova brigáda (pěší pluk č. 1 a 3, prapor polních myslivců č. 28 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. III) od rakouského X. armádního sboru podmaršálka Ludvíka Gablenze. Tyto jednotky měly až do příchodu brigády Více…

dohalice

Mžany

Mžany se 3. července 1866 staly místem nástupu části pruských jednotek proti postavení rakouské Severní armády, soustředěné v okolí nedalekého Chlumu. Za výšinami u Dubu, Mžan a Suché se pruské vojsko řadilo od ranních hodin 3. července 1866 k útoku přes Bystřici na Mokrovousy, Dohalice, Dohaličky a Sadovou. Pruská 4. pěší divize generálmajora Herwartha von Více…

mzany

Sadová

V ranních hodinách 3. července 1866 postupovala od Milovic k Sadové pruská 8. divize generálporučíka von Horna. Jakmile pruský předvoj dosáhl výšin u Dubu, vydal velitel 1. armády princ Bedřich Karel rozkaz k útoku proti Bystřici. Bylo to druhé místo, kde propukla osudná bitva. Ze svých postavení u Lípy postřelovali rakouští dělostřelci postupující pruské jednotky. Více…

sadova

Sovětice

V prostoru obce Sovětice přešla okolo 9. hodiny 3. července 1866 říčku Bystřici pruská 8. pěší divize generálmajora von Horna. Postupovala odtud dále proti postavením rakouského III. armádního sboru podmaršálka arcivévody Arnošta. Tento sbor tábořil ještě na loukách pod Lípou a v 7,15 hod. měl připravenu stravu. Jakmile se začaly na protilehlých svazích objevovat pruské Více…

sovetice

Hněvčeves

Obec Hněvčeves se za bitvy 3. července 1866 nacházela v místech nástupu pruské 1. armády generála jízdy prince Bedřicha Karla. Byla na rozhraní dvou pěších divizí – 7. generálmajora von Franseckyho (Cerekvice n. B.) a 8. generálporučíka von Horna (Sadová) – a do bojů nebyla vtažena. Velitel pruské 1. armády Bedřich Karel vyrazil v ranních Více…

hnevceves

Cerekvice n. B.

Cerekvice n. B. Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. července 1866 – jižní křídlo“ začíná v obci Cerekvice n. B. Návštěvníky provází po nejvýznamnějších místech bojů a památkách na rok 1866 v jižní části královéhradeckého bojiště. Stezka měří 46 km a končí v obci Rozběřice. Tam se napojuje na naučnou stezku „Centrální bojiště Chlum“. Více…

cerekvice