Vilantice

Vilanticemi se za prusko-rakouské války roku 1866 pohybovalo velké množství rakouských a pruských vojsk. Například 26. června v podvečer se u Vilantic utábořil kolonový sklad rakouského IV. armádního sboru polního podmaršálka Taszila hraběte Festetićse a u Chotěborek přenocovala sborová dělostřelecká záloha.

Největší přesuny rakouských vojsk v tomto prostoru však měly teprve nastat. Do 30. června 1866 pět armádních sborů rakouské Severní armády polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka, tedy více než polovina, již bojovalo a čtyři z nich přitom mimořádně utrpěly (I. na Jizeře a u Jičína, X. u Trutnova, VI. u Náchoda a VIII. u České Skalice). Podle došlých zpráv odhadl rakouský hlavní štáb celkovou ztrátu pěti sborů a 2 jezdeckých divizí na více než 30 000 mužů. Všechny sbory bez výjimky byly unavené a vyčerpané a samozřejmě také dosavadními neúspěchy deprimované.

 

štáb pruského gardového sboru

štáb pruského gardového sboru

 

Ludvík Benedek vydal 30. června večer následující rozkaz: „Zítra 1. července budou pochodovat III. a X. armádní sbor, 3. záložní a 1. lehká jezdecká divize, pokud tato poslední již k armádě dorazila, přes Lanžov, Velký Vřešťov, Cerekvici, Sadovou do Lípy; VI. sbor a za ním 2. záložní jezdecká divize po silnici přes Dubenec, Chotěborky, Žiželeves Hořiněves do Všestar; VIII. a IX. armádní sbor a armádní dělostřelecká záloha mezi oběma sbory přes Litíč, Velichovky, Neznášov, Račice, Sendražice do Nedělišť…“ Dne 1. července 1866 táhla přes Vilantice dělostřelecká záloha rakouského III. armádního sboru arcivévody Arnošta.

 

pruské vrchní velení

pruské vrchní velení

 

Pruská armáda však postupovala od Dvora Králové dále a tlačila Rakušany k Hradci Králové. Do Vilantic dorazil 3. července 1866 ve čtvrt na dvanáct před polednem pruský korunní princ a velitel II. pruské armády Bedřich Vilém se svým štábem, následován svými třemi předními divizemi. Zde se mu otevřel pohled na zuřící bitvu. Bylo možno dohlédnout až k Bystřici, kde pruské prapory bez úspěchu zápolily s Rakušany. Náčelník generálního štábu generálmajor hrabě Leonhard von Blumenthal se tehdy údajně obrátil na korunního prince a řekl mu: „Toto jest rozhodující bitva.“ V Chotěborkách byly vydány rozkazy k útoku. První gardové divizi pod velením generálporučíka Hillera von Gärtringen byla za cíl postupu udána hořiněveská výšina se dvěmi košatými lípami. Pruská 11. a 12. divize pod velením generálporučíka Heinricha Adolfa von Zastrow a generálporučíka von Prondzynski měly podél Trotiny postupovat k Labi tak, aby byla Rakušanům znemožněna možnost ústupu. V 11.40 hod. padla proti jednotkám II. armády první rána.

 

 

Vilantice - infotabule

Vilantice – infotabule