Velichovky

Obci Velichovky se naštěstí válečné běsnění za prusko-rakouské války roku 1866 do jisté míry vyhnulo. Během 26. června procházely obcí jednotky IV. armádního sboru polního podmaršálka Taszilo Festetićse směrem na Lanžov. Večer dorazila část dělostřelecké zálohy (3 baterie) X. armádního sboru polního podmaršálka Ludvíka Gablenze. Obec dělostřelci opustili následujícího dne v půl dvanácté dopoledne, aby se spojili s ostatními jednotkami X. sboru, které se ubíraly na Trutnov. Dne 28. června Velichovkami procházela znovu, ale již opačným směrem, část IV. armádního sboru (bez Fleischhackerovy brigády). Přesunovala se od Lanžova přes Jaroměř do Dolan. Z 28. na 29. června 1866 projížděly obcí po celou noc jednotky VI. armádního sboru polního podmaršálka Viléma Ramminga. Byly to brigády Hertweckova a Jonákova, které postupovaly k Lanžovu a za nimi brigáda Waldstättenova k Doubravici. Ráno 29. června 1866 procházela obcí brigáda Rosenzweigova od VI. sboru. Pěší pluk č. 32 Ferdinand d´Este také prošel obcí, ale pokračoval dále přes Litič do Zaloňova.

 

pruská pěchota

pruská pěchota

 

Vojáci byli smrtelně unaveni a zklamáni po neúspěšných střetnutích u Náchoda, Skalice a u Svinišťan. Byli vyčerpáni pochody ve vedru a prachu, k obyvatelstvu se chovali surově a často je i bezdůvodně bili. Vylévali si tak zlost nad ztrátami svých kamarádů, za námahu a svízele války, vedené bez úspěchu. Oba dva dny byl sice relativní klid, ale blízkost vojska o několika desítkách tisíc mužů obyvatelům klidu nepřinesla. Veškeré zásoby byly spotřebovány, studny neměly vodu. A potom, 3. července 1866, již jen průjezdy nepřátelského vojska – pruský VI. armádní sbor generálmajora von Mutiuse, sestávající z 11. a 12. pěší divize (jeden oddíl byl odsud odeslán k pozorování Josefovské pevnosti) a dále V. armádní sbor generála pěchoty von Steinmetze. Všechny pochodovaly na bojiště u Hradce Králové.

 

pruští huláni

pruští huláni

 

 

Velichovky - infotabule

Velichovky – infotabule