Libotov

První rakouská vojska prošla za prusko-rakouské války obcí Libotov 26. června 1866. Téhož dne večer se v obci utábořila rakouská brigáda arcivévody Josefa zařazená do sestavy IV. armádního sboru polního podmaršálka Taszillo Festetićse, která o tři dny později krvácela v bitvě u Svinišťan.

 

rakouští polní myslivci

rakouští polní myslivci

 

V den bitvy u Dvora Králové dne 29. června 1866 bylo nutné ochránit silnici mezi Dvorem Králové a Miletínem. K tomuto účelu se počítalo s jednotkami rakouského III. armádního sboru arcivévody Arnošta. Protože se však mezitím situace změnila a tento úkol nebylo možné zajistit, byla na výjezd z obce, směrem na Dvůr Králové, alespoň přemístěna zcela vyčerpaná brigáda plukovníka Waldstättena od VI. armádního sboru polního podmaršálka Viléma Ramminga von Riedkirchen. Baron Ramming hlásil v 10.45 hod. v noci do hlavního stanu rakouské Severní armády tuto zprávu: „Když jsem dorazil do Libotova, nalezl jsem již brigádu Waldstättenovu v jejím postavení u Libotova, a jelikož je tato jednotka velmi vyčerpána, nemohu ji už poslat zpět do její dřívější pozice. Ani brigáda Mondelova už nestojí na silnici od Dvora Králové, nýbrž se již stáhla ke spojení s X. sborem a táboří u Libotova. Stojí proto na důležitém bodě proti Dvoru Králové pouze ty dvě pěší brigády III. sboru a já je prosím, aby tam setrvaly. Považuji tento východ ze Dvora Králové za mimořádně důležitý, neboť pokud by nepřítel tento východ získal zcela, pak by mohlo být naše postavení dobyto.“

 

pruští důstojníci kvartýrují v obsazených domech

pruští důstojníci kvartýrují v obsazených domech

 

Brigáda Mondelova se tedy přesunula od silnice ke Dvoru Králové na jižní okraj obce směrem k Dubenci a spojila se s ostatními jednotkami X. sboru polního podmaršálka Ludvíka Gablenze, které přenocovaly mezi Libotovem a Hvězdou. I brigáda generálmajora Fleischhackera prošla obcí a přesunula se až do Litiče. Dne 30. června byl na severní stranu obce, proti Dvoru Králové, postaven rakouský hulánský pluk č. 10 a později také prapor polních myslivců č. 25.

 

Libotov - infotabule

Libotov – infotabule