Lanžov

Obec Lanžov se nestala přímo dějištěm bojů v prusko-rakouské válce 1866. Nicméně vojenské dění v obci bylo více než živé. Již 26. června dorazil do okolí obce rakouský IV. armádní sbor pod velením polního podmaršálka Tászillo hraběte Festetićse de Tolna. Ten okamžitě odeslal brigádu generálmajora Fleischhackera k Hostinnému, Brusnici a Mostku. O jeho hlavním stanu v obci se po válce mnoho povídalo, hlavně patrně na základě návštěvy majitele poličanského panství Františka de Paula Cecingara.

 

srážka rakouské a pruské jízdy

srážka rakouské a pruské jízdy

Hrabě Festetićz byl příslušníkem jednoho z nejbohatších šlechtických rodů v Uhrách. Vezl si s sebou nejen svého osobního maďarského kuchaře, ale také kuchyňské nádobí a jídelní soupravy pro mnoho osob, aby mohl na úrovni pohostit štáb sboru. Odchod sboru směrem k České Skalici do nešťastné bitvy u Svinišťan byl velice kvapný. Nad ránem 1. července 1866 procházely obcí ve vší tichosti rakouský III. a X. armádní sbor, dále 3. rezervní a 1. lehká jízdní divize pod velením generálmajora Edelsheima. Veškeré vojenské dění se přesunulo směrem k Hradci Králové. Po druhé hodině noční projížděl obcí hlavní štáb Severní armády v čele s polním zbrojmistrem Benedekem. A po bitvě na Chlumu (3. 7. 1866) se obec stala lazaretem se stovkami raněných.

 

rakouští dělostřelci na pochodu

rakouští dělostřelci na pochodu

 

 

Lanžov - infotabule

Lanžov – infotabule