Hřibojedy

První jednotku, kterou mohli obyvatelé Hřibojed za prusko-rakouské války 1866 spatřit, byla 27. června okolo 11. hodiny dopoledne brigáda generálmajora Alberta Knebela, která táhla z Dubence směrem k Trutnovu. Jednotky Knebelovy brigády společně s dalšími útvary rakouského X. armádního sboru polního podmaršálka Ludvíka Gablenze svedly ve dnech 27. a 28. června krvavý boj u Trutnova a Střítěže.

 

pruská pěchota

pruská pěchota

 

Další válečné události na sebe nedaly dlouho čekat. Již dopoledne 29. června dorazila do obce rakouská 3. reservní jezdecká divize a po ní i 2. reservní jezdecká divize. Na základě armádního rozkazu bylo svěřeno velení obou jízdních divizí veliteli rakouského III. armádního sboru arcivévodovi Arnoštovi. U Litiče tábořil X. armádní sbor. A potom již začalo být v obci živo. Dorazila sem část VI. armádního sboru polního podmaršálka Viléma barona Ramminga, znavená po ztracené bitvě u Vysokova a další jednotky byly v blízkosti. V průběhu rychlého nočního přesunu 30. června 1866 směrem k Hradci Králové již začaly pronikat k obci pruské hlídky.

 

pruská armáda na pochodu

pruská armáda na pochodu

 

V Hřibojedech se nachází pomník na hrobě dvou rakouských vojáků řadového pěšího pluku Nobili č. 74 od VIII. armádního sboru z brigády generálmajora Schulze, kteří byli zastřeleni při přestřelce s pruskou hlídkou v noci z 29. na 30. června. Přestřelka trvala celou noc až do odchodu všech jednotek.

 

Hřibojedy - infotabule

Hřibojedy – infotabule