Dubenec

Ačkoliv se obec Dubenec nestala za prusko-rakouské války v roce 1866 přímo dějištěm bojů, sehrála v dějinách této války nezanedbatelnou roli. Dne 26. června rozbila u obce svoje ležení rakouská brigáda generálmajora Knebela, aby den na to, o půl jedenácté, vyrazila zrychleným přesunem do bitvy u Trutnova.

 

Prusové obsadili budovu v Dubenci

Prusové obsadili budovu v Dubenci

 

O tři dny později, 29. června, právě v době, kdy byla bitva u Dvora Králové v plném proudu, probíhalo stěhování hlavního štábu rakouské Severní armády pod velením polního zbrojmistra Benedeka. Rakouské velení se přesunulo z pevnosti Josefov do Dubence. S ním se stěhoval celý týl i polní telegrafní stanice – spojení bylo tedy na určitý čas přerušeno. Neblahé předtuchy se den na to, 30. června, staly skutečností. O půl osmé ráno byl přijat telegram od náčelníka štábu III. armádního sboru plukovníka Cattyho z Miletína: „Přicházejí jednotky I. sboru; jsou zcela neschopny boje, muniční park prázdný, sbor bez veškerých zásob, zatím zaujal dočasný bivak za naším postavením.“ V 17.30 večer podepsal polní zbrojmistr Ludvík Benedek z Dubence telegrafickou depeši císaři, která byla na panovnickém dvoře ve Vídni přijata o půl hodiny později: „Debakl prvního a saského armádního sboru mě nutí k tomu, abych zahájil ústup směrem k Hradci Králové. Hlavní stan bude zítra ráno v jeho blízkosti.“

 

rakouský generální štáb

rakouský generální štáb

 

A tak krátce před půlnocí ožila pole okolo Dubence, Lanžova a Hřibojed desetitisíci probuzených spáčů. Vše velice tiše, bez signálů trubek a víření bubnů. Úmorná pěšácká dřina minulých dnů se stala ještě únavnější. Vojáci byli nedospalí, pít nebylo co, studny v okolních obcích byly vyčerpány. Proviantní kolony se nacházely kdesi daleko, aby nepřekážely přesunu. Na začátku pochodu v Dubenci na sebe narazily pochodové proudy VI. a X. sboru, které vycházely ze svých tábořišť. Okamžitě byla celá vesnice plná vojska, což vedlo k nevídané tlačenici. Ještě 1. července 1866 v noci procházeli obcí VI. armádní sbor a za ním 2. rezervní jízdní divize. Štáb severní armády odjel okolo druhé hodiny v noci. Následujícího dne obsadili Dubenec Prusové.

 

dubenec - infotabule

dubenec – infotabule