Hřibojedy

První zmínka o vsi je z roku 1398. V roce 1539 se majitelem stal Adam Zilwar z  žirečského panství.  Protože se však rod Zilwarů  připojil ke stavovskému povstání na Bílé hoře byl mu majetek za trest zkonfiskován a panství bylo prodáno  Marii Magdaléně Trčkové. Ta je odkázala svému synovi  Adamovi, který působil  jako generál  Valdštejnova vojska. Adam Trčka se zúčastnil proticísařského spiknutí a také jemu bylo panství zkonfiskováno a bylo  věnováno jezuitům.

V 1773 byl jezuitský řád zrušen a  majetek přešel  na Státní pozemkovou  správa. V roce 1825 přešel majetek formou dražby do rukou rodiny Wagnerovi a dále byly Hřibojedy prodány Josefu Erichovi z Jaroměře.

Obci se nevyhnuly válečné události. Také zde jsou pomníky padlých vojáků z války 1866. Až do roku 1874 neměly Hřibojedy vlastní školu. V roce 1874 byla v obci pro německé děti založena jednotřídní německá škola. V roce 1945 po odsunu Němců začalo osídlování Hřibojed Mimo obyvatel z jiných částí naší země sem přišlo také několik Volyňských Čechů.

V blízkém okolí obce se nachází známý Braunům přírodní Betlém /1km/, zámek Kuks /6km/ se sochami Matyáše Brauna „Ctnosti a Neřesti“ a historická lékárna.