Hrádek

Pamětní kniha obce – http://195.113.185.42:8081/index.php

Obec Hrádek se nachází 12 km od Hradce Králové nedaleko Nechanic. Původ jména pochází od malé pevnůstky, která byla bydlištěm rytířské větve . Tvrz spadá asi do 8. nebo 9. století, zanikla pravděpodobně v r. 1528. První písemná zmínka o obci je z roku 1377. Dominantou obce je kostel Sv. Jiří. Nejznámější památkou je určitě zámek.  (http://www.hradekunechanic.cz).

    

 

Cyklotrasa Staré Ždánice – Hrádek, zámek
evidenční číslo KČT 4200

Cyklotrasa spojující severní a jižní část mikroregionu Urbanická Brázda a současně napojující systém cyklotras mikroregionu s již vyznačenými, nebo předpokládanými cyklotrasami sousedních území, začíná ve Starých Ždánicích, na cyklotrase č. 4040. cyklotrasa opouští Staré Ždánice po asfaltové silnici, vedoucí do Osic. Po 1 km vstupuje cyklotrasa do území mikroregionu a mírně stoupá do Osic.

V Osicích, od křižovatky u Škroupova domu, vede až na okraj Osiček v souběhu s cyklotrasou Hradec Králové-Plačice – Dobřenice, žst (4198). Od kraje Osiček pokračuje stále po asfaltové silnici do Syrovátky, odkud mírně sjíždí k železničnímu přejezdu u nádraží v Dobřenicích kde je koncový bod cyklotrasy Hradec Králové-Plačice – Dobřenice, žst (4198). Přejíždí železniční trať a za závorami odbočuje vlevo po asfaltové silnici na Roudnici a Libčany. Před Roudnicí přetíná silnici 1/11, kterou je nutno přejíždět s maximální opatrností, protože silný automobilový provoz, navíc ve velké rychlosti (neomezené rychlost na silnici 1/11, resp. ze zákona povolená rychlost) 90 km/hod., znamená velké nebezpečí při přejezdu silnice 1/11 pro cyklistu. Za křižovatkou se silnicí l/l 1, v Roudnici protíná cyklotrasu Obědovice – Praskačka (4199), opouští Roudnici a mírně stoupá do Libčan. V Libčanech opouští území mikroregionu a celé další pokračování až ke koncovému bodu u vchodu do areálu zámku v Hrádku (v délce 5 km) již vede mimo území mikroregionu. Dokončení cyklotrasy je nutné s ohledem na propojení systému cyklotras mikroregionu s předpokládanou cyklotrasou, vedoucí prostorem Bojiště války 1866 a cyklotrasou z Hradce Králové do Nechanic, Nového Bydžova a dále do středních Čech. Z Libčan vedení cyklotrasy ještě mírně stoupá lesem po silnici do Radíkovic, kde odbočuje vlevo po asfaltové silnici do Hrádku. Krátkým stoupáním opouští Hrádek a po necelém kilometru dosahuje koncového bodu na parkovišti u zámeckého parku. Z Radíkovic po Hrádek, zámek bude po vyznačení již zmíněné cyklotrasy Hradec Králové – Nechanice, souběh s touto cyklotrasou a koncový bod Hrádek, zámek bude rovněž koncovým bodem cyklotrasy Bojiště války 1866, vedoucí přes Chlum a Svíbský les do Máslojed.

Celková délka cyklotrasy činí 15,42 km (z toho 6 km vede mimo území mikroregionu, 1 km od Starých Ždánic a 5 km od Libčan). K jejímu označení je potřeba osadit 37 ks cykloznaček. Pro osazení cykloznaček je nutno použít 4 ks sloupků (ostatní cykloznačky se osadí na sloupky silničních značek, sloupy veřejného osvětlení). Výškové rozdíly nejsou velké. Na rozdíl od předchozích dvou cyklotras je tato cyklotrasa nejvíce výškově členěna, ale stoupání, či klesání nikde nepřesahuje 50 m. Z 225 m n.m. ve Starých Zdánicích stoupá cyklotrasa do 260 m n.m. v Osičích, opět klesá na 235 m n.m. u potoka Roudnice, aby dosáhla výšky 271 m n.m. v lese nad Libčany a po mírném poklesu k Radíkovickému potoku a následnému stoupání v Hrádku, skončila v koncovém bodě Hrádek, zámek ve výšce 290 m n.m.

Hrádek_u_Nechanic_-_kalendář_akcí_2013