Hořiněves

Pamětní knihy obce – http://195.113.185.42:8081/index.php
První písemná zmínka o obci pochází z r. 1238, kdy zde měl majetek Zbraslav, číšník krále Václava I. Kronikář český Dalimil zmínil se o Hořiněvsi ve své kronice, kdy popisuje bitvu proti Němcům a uvádí hrdinného bojovníka pana Mutinu z Hořiněvsi. Dominantami obce jsou kostel sv. Prokopa a barokní zámek.

Hořiněves je rodištěm Václava Hanky (10. 6. 1791 – 12. 1. 1861), výzmamného českého vlastence, filologa,  básníka a prvního bibliotekáře Musea království Českého. Je zde možno navštívit rodný dům V. Hanky a prohlédnout si zde stálou expozici, která je věnována tomuto významnému rodákovi.

Hankův dům patří mezi významné památky obce Hořiněves. S prvním písemným dokladem o obci samotné se setkáváme již v roce 1238. Mezi další obecní památky patří gotický kostel sv. Prokopa, jehož stavba začala v roce 1384, a zámek, který byl zbudován v místě bývalé tvrzi.

Rozlehlý dům je reprezentativním příkladem roubeného lidového domu Hradecka. Nachází se v horní části obce u hlavní silnice. Dům vznikl asi kolem roku 1720; má podélný půdorys s příčně položenou chodbou, jdoucí celou hloubkou stavby. Po stranách chodby jsou umístěny dopředu velké světnice a krámek s výkladem pod vysunutou patrovou komorou, stojící na čtyřech profilovaných pilířcích. V zadní části domu jsou komory a přístěnky. Mohutně působící sedlová střecha má diagonálně skládané lomenice. Do čelní strany předsunuté komory je zasazen oválný reliéf s Hankovým poprsím z kovolijecké dílny Menclovy, odhalený roku 1862 za přítomnosti Fr. Palackého, Fr. L. Riegra aj. Velký kamenný pomník Hankův vpravo u domu je dílem hořického sochaře Mořice Černila z roku 1890.

Roku 1948 byl dům zkonfiskován. Kvůli častému střídání majitelů jeden čas také dost chátral. Hoříněvským obyvatelům nebyl osud významného domu lhostejný, proto zrealizovali sbírku. V letech 1967-1969 byly provedeny rozsáhlejší úpravy.

Z domu se stalo muzeum, jehož expozice je věnována hořiněvskému rodákovi, Václavu Hankovi, který se proslavil především nálezem Královédvorských rukopisů roku 1817. Obec Hořiněves rodný dům Václava Hanky koupila od posledních majitelů v roce 2005.

Václav Hanka se narodil 10.6.1791 do dobře situované rodiny v obci Hořiněves. Jeho výchova byla směřována k tomu, aby mohl po otci převzít hospodářství, proto byly školní povinnosti až na druhém místě. Aby nemusel mladý Václav na vojnu, začal v 15 letech studovat na Gymnáziu v Hradci Králové (1804-1809), kde našel zalíbení v českém jazyce. Po dobrých výsledcích mu rodina umožnila studium na univerzitě v Praze, kde se rozhodl studovat práva. Po nedlouhé době studium na Pražské univerzitě přerušil a nastoupil roku 1813 na práva do Vídně. Ve Vídni vydržel pouze rok, poté zamířil zpět do Prahy.

Právníkem se však nestal, jeho zájem pro český jazyk byl příliš veliký. Osobně se přátelil s Josefem Dobrovským a s Josefem Jungmanem. Roku 1817 se setkal s velkými úspěchy poté, co se stal překladatelem slovanských jazyků. Mezi jeho významná díla patří Svazek staročeských literárních památek, Český pravopis, Starobylé skládaní a Německo-český slovník.

Dne 16.9.1817 nalezl v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové rukopisy, jejichž stáří se datovalo do 13. Skládaly ze 14 písní a dodnes se nedá s jistotou potvrdit jejich pravost. Nicméně Královédvorské rukopisy spolu se Zelonohorskými pomohly v upevnění národního vědomí v době národního obrození. Jejich obsah inspiroval také řadu českých umělců (př. Bedřicha Smetanu, Mikoláše Aleše, Antonína Dvořáka atd.).

Po této události se Hanka stal úředníkem v Museu království českého, dnes Národní museum. V českých zemích nebyl natolik vážený jako v zahraničí. Zemřel 12.1.1861.

Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit některé z akcí, které obec pro širokou veřejnost v tomto muzeu pořádá. Patří mezi ně Noc muzeí, či besedy o místním rodákovi.

Obec vydává propagační materiály, které pobaví jak malé tak velké návštěvníky. Nachází se zde také jedno ze stanovišť pro sběratele turistických známek a samolepek.

Prohlídky se konají individuálně na vlastní objednání na telefonních číslech obecního úřadu: 495 426 107, 724 186 825