Heřmanice

Obec Heřmanice, samostatná obec se třemi dalšími osadami Běluň, Brod a Slotov má 410 obyvatel.
Nachází se při silnici I.třídy č.37 mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem, v těsném sousedství barokního hospitalu Kuks .
Vesnicí prochází  Labská cyklostezka a  turistická trasa Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem .
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Až do odsunu českých Němců byly Heřmanice česko-německou jazykovou hranicí.
Na Heřmanické tvrzi  se narodil 14.9.1583  Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.
Pamětihodnosti:
Kostel svaté Maří Magdalény
Smírčí kříž u silnice na Jaroměř