Dolní Přím

Vesnice se původně nazývala Nízký Přín a připomíná se od roku 1378, kdy ji vlastnil Pešík Přín z Přína. Byla však rozdělena nejméně na dvě části. Zdejší tvrz vznikla neznámo kdy, snad v první polovině 14. století.
Dolní Přím se skládá z šesti částí: Dolní Přím, Horní Přím, Nový Přím, Probluz, Jehlice a část osady Bor.
Ve střední části Dolního Přímu se nachází rozsáhlý areál bývalého hospodářského dvora se zámkem a parkem.

Zámek Dolní Přím

Zámek na Dolním Přímě se nachází mezi městy Nechanice a Hradec Králové. Původně stála na tomto místě tvrz. První zmínka o této tvrzi pochází z roku 1547, kdy ji nechal postavit Jan starší Holec z Němočic. Po smrti tohoto muže vlastnila tvrz do roku 1570 jeho dcera. Poté se zde vystřídalo několik majitelů.

     

Jako mnoho dalších historických staveb zasáhla i tuto tvrz třicetiletá válka, která začala bitvou na Bílé hoře v roce 1620. Značně poškozená tvrz, patřící v té době rodu Zarubů z Hustiřanky, se musela podrobit opravám.

Následně se přes rodinné vazby tvrz dostala do vlastnictví Oldřecha  Lidharta z Vinoře. Po nějaký čas měl tento rod tvrz v držení, přičemž mezi jedny z vlastníků patřil Rudolf z Vinoře. Po jeho smrti v roce 1677 tvrz získali jezuité, kteří si ji udrželi ve vlastnictví do druhé poloviny 18. století. Během této doby se tvrz díky rozsáhlé rekonstrukci proměnila na barokní zámeček.

Přestavba proběhla v letech 1681 – 1714. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen, o což se zasloužili panovníci tehdejší doby.

Následně zámek vystřídalo několik dalších majitelů. V době Prusko-rakouské války zde byl zřízen lazaret. Poslední majitelé, Harachové, zámek opravili a zřídili zde sídlo lesního úřadu.

Nyní se na zámku nachází sídlo obecního úřadu, knihovna a je zde také několik bytů.

Využití památky: svatby, výstavy

Prohlídka: kaple, rozhledna, park

Otevírací doba: na objednání u starosty obce tel. 603 154 085

Vstupné: k zakoupení jsou pohlednice, k dispozici je turistické razítko

Další zajímavosti: návštěva jezdeckého klubu Dolní Přím http://www.jkdolniprim.cz/