Dobřenice

Území obce Dobřenice bylo pro svou výhodnou polohu osídleno již v období kolem roku 2500 př. n. l. Rovněž tak zde bylo již v 5. století n. l. hradiště (v poloze zvané Na hradech chráněné hrázemi rybníka). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1339, kdy byl jejím majitelem Zdeněk Bohůněk z Dobřenic.
Na místě bývalé tvrze byl tehdejšími majiteli Dobřenskými z Dobřenic v roce 1693 postaven barokní zámek, tento zámek byl v roce 1775 za selského povstání vypálen. V roce 1865 byl zámek přestavěn v novoklasicistním stylu. Na zámek přímo navazuje anglický park o rozloze 24 ha s několika vzájemně navazujícími rybníky a mnoha starými stromy.


V sousedství zámku stojí kostel svatého Klimenta, barokní stavba z roku 1740 s bohatou vnitřní výzdobou. Na zdech kostela a na hřbitovní zdi u kostela je umístěno několik renesančních náhrobních kamenů.
U kostela je hrobka majitelů panství Dobřenských z Dobřenic.
Naproti kostelu se nachází barokní fara z roku 1771.
V obci a na jejím katastru roste několik památných stromů – Dobřenická lípa, Dobřenický dub, Památný dub v zámeckém parku Dobřenice
V polích pod obcí rostl donedávna velký dub, který byl v červnu roku 2002 vyvrácen při vichřici
V lese východně od obce u lesní cesty do Rohoznice se nalézá rozpadající ruina loveckého zámečku.

Pamětní knihy obce – http://195.113.185.42:8081/index.php

 

Cyklotrasa Hradec Králové-PIačice – Dobřenice, žst
evidenční číslo KČT 4198

Cyklotrasa začíná (či končí) v Hradci Králové-Plačicích na křižovatce silnice č. 333 odkud prochází spolu se silnicí III. třídy do Praskačky Plačicemi, za kterými mírně stoupá, prochází krajem Vlčkovic, přechází železniční trať a přichází do Praskačky. Zde na křižovatce je současně i koncový bod cyklotrasy Obědovice – Praskačka (4199). Trasa prochází celou vesnicí kolem kostela a u novostavby obecního úřadu se na křižovatce stáčí vpravo do Sedlice. Na konci Sedlic pokračuje dále na západ po asfaltové silnici do osady Žižkovec, odkud po místní asfaltové komunikaci mírně stoupá do Poliz. Za Polizi míjí asfaltová komunikace kříž mezi lípami – v tomto místě, kde je pěkný rozhled až k pohraničním horám, doporučuji zřídit odpočinkové místo vybavené mobiliářem (bližší popis v části 5 – Doplňková vybavenost cyklotras). Od kříže místní asfaltovou silnicí dosáhne cyklotrasa Osic, kde na křižovatce u Škroupova domu odbočuje vpravo na Osičky. Až na konec Osiček je vedena v souběhu s navrženou cyklotrasou Staré Ždánice – Hrádek, zámek (4200). Na konci Osiček, u sochy sv. Jana Nepomuckého, se odděluje od cyklotrasy č. 4200, opouští asfaltovou silnici a po polní prašné cestě (dobře sjízdné pro běžná kola) pokračuje po vrcholu nevysoké terénní vlny k okraji Dobřenic (k hydroglobu). Cestou jsou opět pěkné rozhledy k pohraničním horám a navíc ještě k Hořickým Chlumům a vysokým kopcům Jičínska (hora Tábor). V Dobřenicích u vchodu do areálu zámku a u farního kostela přechází krátkým úsekem na silnici č. 323, ze které odbočuje na místní asfaltovou komunikaci k železniční stanici Dobřenice, kde na křižovatce se silnicí na Roudnici končí (či začíná). V koncovém bodě, po silnici na Roudnici je vedena cyklotrasa Staré Ždánice – Hrádek, zámek (4200).
Celková délka cyklotrasy činí 15,64 km. Výškové rozdíly jsou minimální. Z nadmořské výšky necelých 230 m n.m. (v Praskačce) jen mírně stoupá do výšky 260 m n.m. na polní cestě mezi Osičkami a Dobřenicemi.