Chodovice

Obec Holovousy se nachází 6 km západně od města Hořice a skládá se ze tří místních částí – obce Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Dominantu obce Holovousy tvoří barokní zámek přestavěný pseudogoticky a secesně J. Vejrychem a kostel sv. Bartoloměje nacházející se v Chodovicích. V zámeckých prostorách sídlí od r. 1951 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. Zámecký park o ploše cca 1,5ha nabízí staré druhy jehličnanů a listnatých stromů. Od konce 18. století se zde pěstuje kvalitní odrůda jablka – „holovouský malináč“. Mezi nejatraktivnější turistické cíle patří Holovousova stezka, která má jedenáct zastavení a informuje návštěvníky o historických zajímavostech obcí Holovousy, Chodovice a okolí.  Průvodcem po stezce je pán z Holovous, podle legendy zakladatele obce. U vodní nádrže naleznete sochu vodníka, u Čertovy lávky skulpturu čerta a pramen živé vody střeží studánková víla. Stezka je vybavena lavičkami a informačními tabulemi.

www.holovousy.cz