serm

Aktuality

29.10.2012 - „Záchrana drobných památek místního významu“

  Fond kulturního dědictví – „Záchrana drobných památek místního významu“Datum ukončení: 29.10.2012 Územní působnost: Celá ČR Vyhlašovatel: Nadace VIA KDY PODAT ŽÁDOST? Žádost je možné podat do 29. října 2012. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a dále církevní právnické Více…

27.10.2012 - HALLOWEEN, ANEB PIRÁTI NA VLNÁCH CIDLINY

    NA ZÁMKU KARLOVA KORUNA   SOBOTA 27.10.2012    Zvedněte kotvu a napněte plachty!!!   Na zámek ‚Karlova Koruna připlouvají PIRÁTI a vezou s sebou zábavný program pro malé i velké.    Od 10.00 hodin jsou pro Vás připraveny na nádvoří zámku ZABIJAČKOVÉ HODY.   Přijďte ochutnat jelítka, jitrničky, teplý libový ovárek, žemlák a další Více…

15.10.2012 - Dotace podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

www.propamatky.cz  Dotace podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galeriíDatum ukončení: 15.10.2012 Územní působnost: Celá ČR Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury KDY PODAT ŽÁDOST? Uzávěrka příjmu žádostí je 15. října 2012. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? Dotace je určena pro občanská sdružení a organizace s mezinárodním prvkem. NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? Dotace Více…

13.10.2012 - Svatohubertské slavnosti

13.30 hod. – Zahájení a slavnostní nástup zástupců mysliveckých sdružení 14.00 hod. – Svatohubertská troubená a zpívaná mše Účinkuje – Soubor lesních rohů z Hradce Králové – Cantus Feminae Nechanice • prezentace mysliveckých sdružení • propagace projektů MAS Hradecký venkov • občerstvení zajištěno Doprovodný program pro děti • ukázky cvičení loveckých psů a dravců Pozvanka_SvHubert2012_K3

29.9.2012 - Státní fond kultury České republiky

 Datum ukončení: průběžná Územní působnost: Celá ČR Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury KDY PODAT ŽÁDOST? Žádosti lze podávat průběžně během roku 2012. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? Žadatelem o poskytnutí prostředků fondu může být právnická osoba se sídlem v České republice nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? Více…

14.9.2012 - 300 let Harrachovské sklárny

ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC – ZLATÝ SÁL

14.9. 2012 v 18.00

1.9.2012 - Program záchrany architektonického dědictví

KDY PODAT ŽÁDOST? Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2012. KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? O dotaci mohou žádat vlastníci kulturních památek. NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? Programem je podporována obnova a zachování kulturních památek a jejich areálů, které mají nadregionální význam a které tvoří nejcennější část architektonického dědictví České republiky, jako jsou Více…